Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

El Yazılı Vasiyetname

Yazının Giriş Tarihi: 10.06.2024 17:59
Yazının Güncellenme Tarihi: 10.06.2024 17:59

Ölüme bağlı tasarruflar, murisin (miras bırakan) ölümünden sonra hüküm ifade etmesini

dilediği arzularını içeren hukuki işlemlerdir. Geçmişten günümüze ölüme bağlı tasarruflarının

uygulamada en sık karşılaşılan türü ise ‘‘El Yazılı Vasiyetname’’dir. Yazımızın kalan kısmında el

yazılı vasiyetnamenin yapılış şekline, muhafazasına, faydalarına ve sakıncalarına değineceğiz.

Öncelikle, el yazılı vasiyetnameyi düzenleyen Türk Medeni Kanunu’nun 538. maddesine göre

el yazılı vasiyetnamenin hukuken geçerlilik kazanabilmesi için; vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve

gün gösterilerek başından sonuna kadar miras bırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olmalıdır.

Kanun metninden de görüleceği üzere, murisin kendi el yazısının olması geçerlilik şartı olup başka

birisinin el yazısıyla yazılmış metin, daktilo yazısı veya bilgisayar çıktısı miras bırakan tarafından

imzalansa dahi vasiyetname geçersiz olacaktır.

El yazılı vasiyetname, tek bir kağıt üzerine yazılabileceği gibi, içinde bulunulan hal ve

şartların gereği olarak herhangi bir şeyle herhangi bir yere de yazılabilir. Örneğin; esaret altında olan

bir kimsenin son arzularını bir duvara işlemesi durumunda, yahut kişinin son arzularını bir mektubun

içeriğine dahil etmesi durumunda geçerli bir vasiyetnameden bahsedilebilir.

Diğer bir şekil şartı ise, vasiyetnamenin düzenleniş tarihidir. Vasiyetnamenin düzenlendiği

tarihin gün, ay ve yıl şeklinde belirtilerek düzenlenmesinde fayda olmakla birlikte tarih bilgisinin

vasiyetnamede açık bir şekilde gösterilmeyip de, 2024 yılının Ramazan Bayramının son günü, gibi

izahat yoluyla tarih bilgisinin verilmesi durumunda da vasiyetnamenin geçerliliği korunacaktır.

El yazılı vasiyetnamenin son geçerlilik şartı da imzadır. İmzanın TMK. madde 538’e göre el

yazılı atılmış olması gerekmekte olup mühür, damga veya kaşe gibi araçlarla imzalanması durumunda

vasiyetname geçersizdir. Hemen belirtmek gerekir ki, vasiyetçi özellikle mektup şeklinde yazdığı

vasiyetnamede ‘baban’ ‘annen’ gibi sözcükleri kullanması durumunda dahi imza şartı gerçekleşmiş

sayılır. Ancak, bu halde vasiyetçinin kimliğinin kesin olarak anlaşılması gerekmektedir. Kimliğin bu

sözcüklerle kesin olarak belirlenememesi halinde vasiyetname geçersiz olacaktır.

Vasiyetnamenin muhafazası, diğer bir ifadeyle tevdii ise geçerlilik şartlı olmayıp vasiyetçinin

isteğine bırakılmıştır. Vasiyetçi, el yazılı vasiyetnamesini saklanmak üzere notere, sulh hakimine veya

yetkili memura bırakabilir. Vasiyetnamenin tevdiiyle; kaybolma, yok edilme ya da tahrif edilme

ihtimallerinin önüne geçilebilecektir.

Yazımızın son kısmında el yazılı vasiyetnamenin faydalarına ve sakıncalarına da kısaca

değinmek isteriz. Öncelikle vasiyetçinin istediği zaman hiçbir zorlukla karşılaşmadan vasiyetname

düzenleyebilmesi ve bu düzenlemelerde değişlikler yapılabilmesi yönünden el yazılı vasiyetname

oldukça kolaydır. Diğer bir faydası ise; yalnızca kağıt ve kalemle geçerli bir el yazılı vasiyetname

düzenlenebilmesinin mümkün olmasıyla, masrafsız oluşudur. Ayrıca, el yazılı vasiyetname hem

varlığının hem de içeriğinin üçüncü kişilerden gizlenmesi imkanı vermesi yönünden yararlı bir ölüme

bağlı tasarruf işlemidir.

Öte yandan el yazılı vasiyetnamenin bazı mahzurları da bulunmaktadır. Bunlardan biri

vasiyetnamenin yok olma tehlikesidir. El yazılı vasiyetnamenin, bu işlemden dolayı menfaatleri

olumsuz yönde etkilenebilecek üçüncü kişiler tarafından ortadan kaldırılması, tahrifle değişiklikler

yapılması ya da kendiliğinde zayi olması büyük bir sakıncadır. Ancak bu durumun önüne geçebilmek için yukarıda bahsettiğimiz muhafaza tedbirleriyle (hakime, memura ya da notere tevdii gibi) önlem
alınması mümkündür.
Fakat kanaatimizce, en büyük sakınca; vasiyetnamenin hukuki bilgisi olmayan bir kimse
tarafından yapılmasıdır. Uygulamada sıklıkla karşılaşılan bu durumda, hukuki bilgisi olmadan
vasiyetname düzenleyenlerin yapmış olduğu tasarruflar muğlak, çeşitli anlamlara gelebilecek ifadeler
içerebilmekte veya geçersiz tasarruflar vasiyetnameye konu edilebilmekte ve bu da vasiyetnamenin
geçerliliğini ortadan kaldırabilmektedir.

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
Yükleniyor..
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.