banner251

banner193

banner246

banner254

OMÜ’de ‘Sağlık Turizmi ve Sağlıkta Kalite Standardı’ gözden geçirildi

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ’NDE (OMÜ) SAMSUN’UN SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ VE BU POTANSİYELİN ETKİLİ VE VERİMLİ KULLANILMASINA YÖNELİK ATILACAK ADIMLAR, SAĞLIK EKOSİSTEMİ, KENTTE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KALİTE STANDARDININ YÜKSELTİLMESİ VE İYİLEŞMEYE AÇIK ALANLAR YAPILAN İSTİŞARE TOPLANTISIYLA YAKIN PLANA ALINDI.

SAMSUN 31.10.2020, 17:31
OMÜ’de ‘Sağlık Turizmi ve Sağlıkta Kalite Standardı’ gözden geçirildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) Samsun’un sağlık turizmi potansiyeli ve bu potansiyelin etkili ve verimli kullanılmasına yönelik atılacak adımlar, sağlık ekosistemi, kentte sağlık sektöründe kalite standardının yükseltilmesi ve iyileşmeye açık alanlar yapılan istişare toplantısıyla yakın plana alındı.

Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen ve Samsun’daki sağlık sektöründe kamuda ve özelde hizmet veren kurum ve kuruluş yetkililerinin buluştuğu ‘Sağlık Turizmi ve Sağlıkta Kalite Standardı’ adlı istişare toplantısı, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal öncülüğünde gerçekleştirildi.

Toplantıya; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, zamanda Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Samsun Sağlık Turizmi Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Fatih Özkan, Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Türker Yardan’ın yanı sıra Samsun İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Adnan İpekdal, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yılmaz Uzunlar, Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Aydemir ve Samsun Medikal Park Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Şen, MEDİKÜM Yönetim Kurulu üyesi Turan Özfırat da katılarak görüşlerini paylaştı.

Rektör Ünal: “İhtiyaçlarını tespit edenler bu yarışı kazanacak”

Toplantının amacına dair bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversite olarak sağlık alanındaki hizmet kalite ve politikasına odaklandıklarını, bu doğrultuda öncelikler ve stratejiler belirlediklerini vurgulayarak, “Sizlerin öneri ve bakış açılarınız; kendi hizmet kalitemiz, yanı sıra da ortak akıl ve politikalar geliştirilmesi açısından son derece önemli. Bu durumu sadece Üniversite yahut Tıp Fakültesi için düşünmemek gerekiyor zira kentimiz özelinde bu sektördeki yeniden bir dizaynı ve hizmet politikasını dikkate aldığımızda nasıl bir yol haritası çıkarılmalı, nereden başlamalı ve neler yapılmalı gibi sorularla yol almak gerekiyor. OMÜ olarak öncelikle kendi ödevimizi çıkarmak ve ortak akılla geleceğin gereksinimlerine önceden hazırlanmak niyetindeyiz. Bu sebeple sizlerin bu husustaki ‘bilgi notu’ büyük bir değer taşıyor. Dünyadaki değişimi göz önüne alırsak geleceğin ihtiyaçlarını tespit edenler bu yarışı kazanacak” dedi.

“AR-GE olmazsa eğitim geri kalacak"

Temel önceliklerinin eğitim olduğunu ve bu sürecin ancak araştırma geliştirme (AR-GE) çalışmalarıyla sürdürülebilirse anlamlı hâle gelebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Ünal, sağlık alanındaki hedeflerini “AR-GE olmazsa eğitim geri kalacaktır, bilgiyi güncelleyebilecek tek şey AR-GE’dir ve bunu bir döngü olarak görüyoruz. Burada ikinci ayak ise hizmet üretimi ve kalitesi, dolayısıyla bu unsurlara eğilmemiz gerekiyor. Toplantımızın temel konusu; sağlık turizmine zemin oluşturabilecek altyapının iyileştirilmesi. Sağlık turizmini de bu iyileştirmelerin bir sonucu olarak görmeliyiz. O yüzden sağlık turizmine giden süreçleri ve yolu konuşmak, tartışmak ufkumuzu açacaktır. Samsun’un sağlık alanındaki jeopolitik pozisyonu itibarıyla sağlık sektöründe faaliyet gösteren aktörlerin iş birliği, birbirlerinin sahip oldukları imkânları bilmeleri ve fırsata çevirmeleri kentimize değer katacaktır. Çünkü sağlık turizmini tek başına yürütmek mümkün değil. Bu amaçla değişen dünyada iyi bir yerde konuşlanabilmek için neler yapmamız gerekiyor? İşte bizler de bu imkânları birlikte kullanabilmenin yolunu açmak istiyoruz” sözleriyle dile getirdi.

“Hedef gruplarına Samsun iyi anlatılıp tanıtılmalı”

Öneri, görüş ve değerlendirmelerin sunulduğu toplantıda ilk olarak söz alan Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Samsun Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Prof. Dr. Fatih Özkan, sağlık turizmi kapsamındaki medikal turizm ile ilgili Samsun’un fiziki altyapısının uygun olduğunu ve bunu daha da geliştirmenin yollarını aramak gerektiğini söyledi. Dünyada sağlık turizminde Türkiye’nin yüzde 1 civarında düşük bir paya sahip olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özkan, devletin; 11. Kalkınma Planı ile 2019 – 2023 Stratejik Plan dâhilinde bu payı 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini belirterek sağlık turizmindeki hedef grupları için Samsun’un iyi anlatılıp tanıtılmasının gerekli olduğuna işaret etti.

“Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Türkiye’de örnek durumda”

Toplantıda görüşlerini aktaran Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Tıp Fakültesi olarak çok iyi doktorlara sahip olduklarını, hastane hizmetleri ve çevresel etkenlerin de revize edilmesiyle sağlık turizminde Tıp Fakültesi’nin önemli bir pozisyona geçeceğini kaydetti.

Sağlık turizminin bir diğer alanı olan termal turizmde Tıp Fakültesi’ne bağlı Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin Türkiye’de örnek konumda olduğuna dikkat çeken Rektör Yardımcısı Sancak, ayrıca Tıp Fakültesi’nin, hizmetlerin az maliyetli olmasıyla da önemli artıya sahip olduğunu sözlerine ekledi.

“Koordine hareket edilirse bir sıçrama yapacağız”

Ardından değerlendirmelerini paylaşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yılmaz Uzunlar, Samsun için sağlık turizminin çok büyük potansiyel barındırdığını ancak kentte bu alanda faaliyet gösteren dernekler arasında iletişim kopukluğunun bulunduğunu söyledi. Başkan Uzunlar, koordine olarak hareket edilmesi hâlinde bu sorunun çözüleceğini ve bir sıçrama yapacaklarına vurgu yaptı.

“Dünya pazarındaki rakipler iyi izlenmeli”

Bir diğer konuşmacı Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, sağlık turizminde dünya pazarındaki rakiplerin iyi izlenmesi ve hangi yollara başvurduklarının bilinmesi gerektiğine değinerek tanıtım, dil bilen sektör çalışanı, ihtiyaç analizi gibi başlıklarla düşüncelerini paylaştı.

“İletişim ve koordinasyonu istikrarlı bir ivmeyle devam ettirirsek güzel sonuçlar alacağız”

Katılımcılardan Samsun Medical Park Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Şen, sağlık turizminde OMÜ’nün desteğinin belirleyici olduğunun altını çizerken şu değerlendirmede bulundu: “Rektör Hocamızın bu işe gönül vermesi, çok önemli bir gelişme. Dolayısıyla bu koordinasyon ve iletişimi istikrarlı bir ivmeyle devam ettirebilirsek inanıyorum ki şehrimiz adına güzel sonuçlar alacağız. Nitekim bu yöndeki altyapımız çok müsait. Sağlık turizmi kapsamında gelen hastaların ne istediğini bilmek, büyük önem arz ediyor. Bu hastaları memnun ederek ülkelerine gönderirsek bunun Samsun’a olumlu yansımalarını zamanla görmüş oluruz. Yani en iyi reklam, hastanın kendisinin yaptığı reklamdır, bunu başarmamız lazım. Medikal Park olarak sağlık turizminin her kademesinde bulunmaya çok istekli olduğumuzu söylemek isterim.”

Sağlık turizminde uluslararası öğrenci vurgusu

OMÜ’lü uluslararası öğrencilerin, hasta-doktor iletişiminde görev alabileceği yönünde tavsiyede bulunan MEDİKÜM Yönetim Kurulu üyesi Turan Özfırat ise bu öğrencilerin aynı zamanda ülkelerine döndüklerinde Türkiye’deki sağlık turizminin de elçileri olacağını belirterek konuşmasında OMÜ’nün bu potansiyelini değerlendirmesi gerektiğine odaklandı.

Toplantıda yer alan Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, sağlık turizminin teknik noktaları olan tıbbi cihaz üretimi ve sertifikasyonu vb. hususlardan bahsederek, bu noktada takımlar kurup birlikte hareket etmenin önemine atıfta bulundu.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, sağlık sektöründe markalaşmada tanıtımın önemi ve rolü üzerinde durdu.

Son olarak sağlık turizmi özelinde Tıp Fakültesi’nin yürüttüğü çalışmaları ve belirlediği hedefleri aktaran Başhekim Prof. Dr. Türker Yardan ise, “Ne zaman ki Tıp Fakültesi hastaları artık havaalanına inip servislerle Fakülteye ulaşabiliyorsa kendimizi hedefimize ulaşmış sayacağız. Zaten bu yönde de adımlarımız var. Ayrıca sağlıkta kalite standartlarında istediğimiz puana ulaşabilmek için de çaba gösteriyoruz, bu doğrultuda fakültemize yönelik değerlendirme süreci devam ediyor. Sonrasındaki amacımız ise fakülte olarak ‘sağlık turizmi belgesi’ne sahip olmak ve otelcilik başta olmak üzere farklı noktalarda ilerleme sağlamak. Yani ‘Artık Tıp Fakültesi de sağlık turizminde var’ mesajını vermek. Zira birçok branşta çok ciddi bir potansiyele sahibiz hatta bu konuda iddialıyız. Belki de Samsun’da bu konuda en önemli merkezlerden biri konumundayız” ifadelerine yer verdi.

Buluşma sonunda Rektör Ünal, bundan sonraki toplantıları tematik hâle getirme kararlılığında olduklarını bildirerek sözlerini “Umuyorum, Samsun sağlık alanında kendi gücünün ve imkânlarının farkına varmış ve bu imkânları üzerinden de istikbal devşiren bir iradeye sahip olur” şeklinde tamamladı.

Yorumlar (0)
banner276
banner299
20
açık
banner282
Namaz Vakti 04 Ağustos 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Altay 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altınordu 0 0
3. Ankara Keçiörengücü 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Balıkesirspor 0 0
7. Bandırmaspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Denizlispor 0 0
11. Eyüpspor 0 0
12. Gençlerbirliği 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Samsunspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brentford 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Norwich City 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Deportivo Alaves 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Celta de Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Rayo Vallecano 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
version="1.0" standalone="yes"?> <