banner298

banner193

banner246

banner254

2020-2021 Adli Yılı Sessiz Sedasız Açıldı!

2020-2021 Adli Yılı, Bursa Adalet Sarayı bahçesinde düzenlenen törenle başladı. Hiçbir konuşmanın yapılmadığı tören, Atatürk Anıtı’na çelenk konulup, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi. Pandemi koşulları nedeniyle törene sadece Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, başsavcı yardımcıları, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, komisyon üyesi hakim ve savcılar ile Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

GÜNCEL 01.09.2020, 10:06
2020-2021 Adli Yılı Sessiz Sedasız Açıldı!

GÜRKAN ALTUN’DAN YENİ ADLİ YIL MESAJI

Adli yıl açılış töreni geleneği bu yıl da bozulmadı ancak covid-19 pandemisi nedeniyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açılış programına hem katılım kısıtlı tutuldu hem de konuşmalar yapılmadı. Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun ise avukatlık mesleği ve yargının sorunlarını bir mesajla dile getirdi.

Altun’un 2020-2021 Adli Yıl mesajı şöyle:

“2020-2021 adli yılını; dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 küresel salgını koşulları bahane edilerek, tamamen antidemokratik yollarla gündeme getirilen, 80 baronun tamamının itirazına ve demokratik yöntemlerle karşı duruşuna rağmen, çoklu/paralel baroların önünü açan, bağımsız savunmaya darbe niteliğindeki Avukatlık Kanunu değişikliğinin yasalaştığı bir süreçte karşılıyoruz.

MESLEKTAŞLARIMIZ ZOR DURUMDA

Meslektaşlarımız, salgının etkileri nedeniyle uzun süredir ekonomik sorunlarla boğuşurken, mesleki güvenceleri her geçen gün erozyona uğratıldı, meslek alanları daraltıldı. Avukatlara yönelik baskı, tehdit ve fiili saldırılar hiç olmadığı kadar arttı. Böyle bir süreçte, yıllardır mesleğimizi ifa ederken yaşadığımız yakıcı sorunlara hiçbir çözüm getirmeyen, baroların ve avukatların hiçbir talebinin karşılanmadığı Avukatlık Kanunu değişikliği teklifi maalesef yasalaşmıştır.

Adalet bekleyen yurttaşlarımızı doğrudan ilgilendiren pandemi nedeniyle yargıda sürelerin durdurulması, adalet terazisine zarar vermemelidir. ‘Gecikmiş adaletin, adalet olmayacağı’ gerçeğiyle birlikte, yargıda zaten yaşanan gecikmelerin, pandemi sebebiyle daha da geciktirilerek toplumun maruz kalabileceği hak kayıplarının önüne geçilmesi çok önemlidir. Bu çerçevede, yurttaşın adalet kavramına ve yargıya karşı zayıflayan güveni yeniden tesis edilmeli, her kademede liyakat esaslı oluşum bir an önce hayata geçirilmelidir.

BAROLARIN ANAYASAL GÖREVİ VAR

Anayasamızda açıkça yazılı olduğu üzere; Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Bağımsız ve tarafsız yargı, hukuk devleti ve demokrasinin olmazsa olmazıdır.

Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesinde ‘yargının kurucu unsuru olan avukat, bağımsız savunmayı temsil eder’ denilmiştir. 76 ve 95. maddelerde yer alan ‘Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak’ görevi barolara meslek örgütü olmasının yanı sıra, çağdaş demokratik bir hukuk devletinin tüm organlarıyla hakim kılınması için çok önemli bir görev yüklemektedir.

Barolarımız, avukatın müvekkiline ve her türlü otoriteye karşı, bağımsızlığının ve özerkliğinin koruyucusu, yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin, adil yargılanma hakkının, hak arama özgürlüğünün teminatı ve savunucusu, Anayasa uyarınca da kamu kurumu niteliğinde, yargının kurucu unsuru olan Cumhuriyet kurumlarıdır. Barolar halkın avukatıdır. Ciddi boyutlara ulaşan hak ihlallerine, kadına şiddete, kadın cinayetlerine, çocuk istismarına, doğanın rant uğruna vahşice katledilmesinin yasalarla meşru hale getirilmesine ve tek kelimeyle adaletsizliğe karşı durmak baroların Anayasal görevleridir.

AVUKATLIK KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL EDİLMELİ

Yargı kurumlarının tekliği ve bölünmezliği, yargı bağımsızlığı, savunma bağımsızlığı ve nihayetinde demokratik hukuk devleti ilkeleri bakımından Anayasa’ya aykırılığı tartışmasız, baroların parçalanıp bölünerek etkisizleştirilmesine, paralel baroların ve hatta siyasi parti barolarının kurulmasına yol açan, temsilde adalet söylemleri ile barolar ve TBB’nin seçim usullerini adaletsiz hale getiren Avukatlık Yasası değişikliğinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi gerektiği yönündeki görüş ve taleplerimizi yineliyoruz.

Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkeleri gereği yargı mensuplarının tarafsız ve bağımsız olmalarının yanında, toplum nezdinde tarafsız ve bağımsız olduklarına ilişkin inancın sarsılmasına yol açacak davranışlardan kaçınmaları zorunludur. Yargının tarafsız ve bağımsızlığı ilkeleri gereğince adli yıl açılış törenlerinin yürütme ya da yasamanın mekânında değil, görev yerimiz olan yargı mekanlarında, yani adliyelerde düzenlenmesini umuyor ve bekliyorken, geçen yıl olduğu gibi bu yılda adli yıl açılış töreninin yürütme erkinin en üst makamı olan Cumhurbaşkanlığı’na ait külliyede yapılacak olmasını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu durumu yargı tarafsızlığı ve bağımsızlığı ile kamu vicdanında adalete duyulan güveni zedelemesi açısından üzüntüyle ve kaygıyla karşılıyoruz.

PANDEMİ, YARGININ YÜKÜNÜ AĞIRLAŞTIRDI

Her yıl ifade ettiğimiz üzere maalesef yargının ağır sorunları ile karşı karşıya olduğumuz açıktır. Yargı yükü, uzun süren yargılamalar, adalete erişim hakkının kısıtlanması, yargıya erişimin pahalılığı gibi kronikleşen ve Covid-19 pandemisi nedeniyle daha da ağırlaşan bu sorunların baroların görüşleri de alınarak bir an önce çözülmesi bu yıl da öncelikli talebimizdir.

Yargının her türlü baskı ve etkiden uzak, tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yargılama faaliyetinde bulunmasının koşullarının oluşturulması gerekmektedir. Beklentimiz halkın sosyal medya üzerinden adalet arayışında olması değil, yargı makamları nezdinde adalet arayışını sürdürmesidir. Bunun için de yargının hukuka uygun ve adil yargılama ilkelerine bağlı olarak yargılama faaliyeti gerçekleştirmesi ve nihayetinde vereceği kararlardan hareketle adalete duyulan güvenin bir an önce sağlanması zorunludur.

YARGI MENSUPLARINDA LİYAKAT ESAS ALINMALI

Anayasa ile güvence altına alınmış hakimlik teminatı ve “hakimlerin görev yerlerinin değiştirilmemesi” ilkesine aykırı bir şekilde hakimleri özgür iradesi dışında, fikri sorulmadan, terfi yoluyla dahi başka bir göreve veya yere atama gibi uygulamalardan vazgeçilmeli, mesleğe kabulde liyakat ve eşitlik esas alınmalıdır.

Her fırsatta ifade ettiğimiz üzere avukatlara ve örgütlü gücü olan barolara yönelik baskı, saldırı ve her türlü sindirme girişimi esasen halka, halkın adil yargılanma hakkına ve demokratik hukuk devletine yöneliktir. Tüm bunların yanında meslektaşlarımıza yönelen kolluk şiddeti de en son baro başkanlarına yönelik hukuksuz ve ölçüsüz müdahaleler ile akıl almaz boyutlara ulaşmıştır.

AVUKATLIK MESLEĞİNİN GELECEĞİ KARANLIK

Avukatlara mesleki faaliyetleri nedeniyle yönelen baskı, tehdit, sözlü ve fiziki saldırılar da günden güne artmaktadır. Mesleğin icrası nedeniyle avukatlara yönelik saldırılarda, saldırganların çoğunlukla tutuksuz yargılanmaları, yargılama neticesinde de hak ettikleri şekilde cezalandırılmamaları, avukatı uyuşmazlığın tarafı gören hastalıklı zihniyetin yeni saldırılarına adeta davetiye çıkarmaktadır. Yine meslek alanlarımız sürekli kapsamı genişletilen zorunlu arabuluculuk uygulamaları, uzlaştırma, noterlere devredilen işlerle iyice daraltılmıştır. HMK değişikliği ile de avukatsız duruşma yapılmasının önü açılarak yüzyüzelik ve doğrudan doğruyalık ilkeleri zedelenmiş, avukat adeta yargılama faaliyetlerinden uzaklaştırılmıştır. Sayısı yüzlerle ifade edilen ve nerdeyse her ilde birden fazla bulunan hukuk fakültelerinden her yıl yirmi bine yakın genç mezun olarak mesleğe adım atmakta, mesleki, sosyal ve ekonomik sorunlarla boğuşmaktadır.

MESLEKİ FAALİYET SUÇ OLAMAZ!

Yine mesleki faaliyetleri nedeniyle çok sayıda meslektaşımız soruşturma ve kovuşturmaya maruz kalmakta, birçok meslektaşımız da tutuklu olarak yargılanmaktadırlar. Yargılama sürecindeki hukuksuzluklar nedeniyle adil yargılanma talebi karşılanmayan meslektaşlarımızdan ölüm orucu eylemi gerçekleştiren, Adli Tıp Kurumu’nun cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmayacağı yönündeki raporlarına rağmen tahliye edilmeyen meslektaşımız Ebru Timtik maalesef geçtiğimiz gün vefat etmiştir. Bizler yaşam hakkının en temel hak olduğunu savunan hukukçular olarak, yargı kurumlarını adil yargılanma talebi ile ölüm orucu eylemini sürdüren diğer meslektaşımız Aytaç Ünsal’ın Adli Tıp Kurumu raporları doğrultusunda bir an önce tahliyesine karar vermeye, meslektaşımızı da çok geç olmadan eylemini sonlandırmaya davet ediyoruz.

Barolar Cumhuriyet’in, demokrasinin, hukuk devletinin, laikliğin ve hak arama özgürlüğünün savunucuları, adli yargılanma hakkının, demokratik hukuk devletinin de teminatıdır. Bu bağlamda hukuk mücadelemizi sürdürme kararlılığımızı kamuoyuyla paylaşıyor, hak ve adalet arayışı yolunda fedakarca çalışan, demokrasi ve hukuk devletinden yana olan avukat, hakim, savcı meslektaşlarımız ile adliye ve avukatlık bürosu çalışanlarımız başta olmak üzere tüm yurttaşlarımızın yeni adli yılını kutluyoruz.

Yorumlar (0)
banner276
banner299
29
açık
banner282
Namaz Vakti 24 Haziran 2021
İmsak 03:31
Güneş 05:28
Öğle 13:11
İkindi 17:09
Akşam 20:44
Yatsı 22:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30