Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

TSK’da ve Milli Savunma Bakanlığı’nda yapılan değişiklikler neler?

Milli Savunma Bakanlığı, Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ilişkin konularda yapılan değişikliklerle ilgili bilgilendirme yaptı.Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Kanun Hükmünde...

Haber Giriş Tarihi: 01.08.2016 14:42
Haber Güncellenme Tarihi: 01.08.2016 14:42
Kaynak: Haber Merkezi
https://www.bursahaber.com/
Milli Savunma Bakanlığı, Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ilişkin konularda yapılan değişikliklerle ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ilişkin konularda yapılan değişiklikler şöyle:
“1. Yüksek Askeri Şûra’nın yapısında değişiklik.
1612 sayılı Yüksek Askeri Şûra’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklerle Yüksek Askeri Şûra yapısı yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda;
a. Yüksek Askeri Şûra üyeleri, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı ile Kuvvet Komutanları olarak yeniden belirlenmiştir.
b. Jandarma Genel Komutanı, Donanma Komutanı ve Ordu Komutanları ile orgeneral ve oramirallerin Yüksek Askeri Şûra üyeliğine son verilmiştir.
c. Şûranın sekretarya hizmetleri Genelkurmay Başkanlığı’ndan alınarak Milli Savunma Bakanlığı’na verilmiştir.
2. Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksek Okullarının Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlanması ve bazı askeri okulların kapatılması.
a. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları kapatılmayarak, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlanmıştır.
b. Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatılmıştır.
c. Harp Akademilerinde verilen kurmaylık eğitimi bundan sonra Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan enstitülerde verilecektir.
ç. Mevcut askeri okul öğrencileri durumlarına uygun okullara nakledilecektir. Harp okulları, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, jandarma dahil astsubay meslek yüksek okulları, askeri liseler ve astsubay hazırlama okullarında öğrenime devam eden öğrenciler, giriş sınavlarının yapıldığı tarihte aldıkları puanlar dikkate alınarak Yüksek Öğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca durumlarına uygun fakülte, yüksek okul, meslek yüksek okulu ve liselere nakledileceklerdir.
Yukarıda sayılan askeri okullardan 30 Ağustos tarihi itibari ile mezun olacak askeri öğrencilerin subay ve astsubaylığa nasbı yapılmayacak; bunlara, üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları puanlar dikkate alınarak Yüksek Öğretim Kurulu’nca belirlenecek fakülte ve yüksek okullarca diploma verilecektir. Bu öğrencilerden okudukları süreye ilişkin herhangi bir tazminat alınmayacaktır.
3. Askeri okullardan ayrılan öğrencilerden alınan tazminattan vazgeçilmesi
Askeri okullardan her ne sebeple olursa olsun ayrılan öğrencilerden alınan tazminattan vazgeçilmiştir. Bu kapsamda Kanun Hükmünde Kararname’nin yayınlandığı tarihten önce herhangi bir nedenle askeri okullardan ayrılan veya çıkarılan öğrencilere tahakkuk ettirilen tazminatlar kendilerinden tahsil edilmeyecek, başlatılan tahsilat işlemleri durdurulacaktır.
4. Milli savunma üniversitesi kurulması
Bünyesinde mevcut Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları, astsubay meslek yüksekokulları ile kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla kurulacak enstitülerden oluşan Milli Savunma Üniversitesi kurulmuştur. Üniversite Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olacak ve rektörü, Milli Savunma Bakanının önerisi, Başbakanın uygun bulacağı üç aday arasından Sayın Cumhurbaşkanınca seçilecektir.
Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları kendi özel kanunlarına göre, üniversite rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet gösterecektir. Bu okullara öğrenci alımı dahil tüm askeri öğrenci işlemleri Milli Savunma Bakanlığı’nca yapılacaktır.
5. Askeri okullara girişteki kısıtlamaların kaldırılması.
Ayırt edilmeksizin bütün lise ve dengi okulların mezunlarının askeri okullara girebilmesi için düzenleme yapılmıştır.
6. TSK sağlık kurumlarının Sağlık Bakanlığı’na bağlanması
a. GATA Eğitim Hastanesi, askeri hastaneler ve TSK sağlık hizmet birimleri Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir.
b. GATA’ya bağlı Tıp Fakültesi ile yüksekokul ve meslek yüksekokulları Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredilmiştir.
c. Devredilen sağlık kuruluşlarında; askeri personel, erbaş ve erler ile şehit yakınları ve gazilere sağlık hizmeti sunumunda öncelik tanınacaktır.
7. Askeri sanayi kuruluşlarının (fabrika ve tersaneler) Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanması. Askeri fabrika ve tersaneler, kuvvet komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığı teşkilatlarından çıkartılarak Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmıştır.
8. Milli Savunma Bakanlığı teşkilatının yeniden yapılandırılması (sivillleştirilmesi). Milli Savunma Bakanlığı teşkilatı yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda;
a. Bakanlık kadroları TSK kadro teşkilatından çıkartılmıştır. Kadroların büyük bir bölümü sivilleştirilmiş olup, hangi kadrolara askeri personel atanacağı Milli Savunma Bakanının oluruna bırakılmıştır.
b. Bakanlık merkez teşkilatı; diğer bakanlıklara benzer şekilde müsteşar, beş müsteşar yardımcı, bu müsteşar yardımcılarına bağlı sekiz genel müdürlük, her genel müdürlük bünyesinde iki genel müdür yardımcısı ve altı daire başkanlığı şeklinde yeniden teşkilatlandırılmıştır. Bakanlık merkez teşkilatı şu birimlerden oluşmaktadır:
“Teftiş Kurulu Başkanlığı, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Tersaneler Genel Müdürlüğü, Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğü, Asker Alma Genel Müdürlüğü, Personel ve Mali Yönetim Genel Müdürlüğü, İnşaat Emlak ve Mili Mayın Faaliyet Merkezi Genel Müdürlüğü, Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Genel Plan ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Muhabere ve Bilgi Sistem Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü ve Basın Müşavirliği.
c. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları doğrudan Milli Savunma Bakanı’na bağlanmıştır.
9. Askeri yargı
a. Askeri hakimlerin alımı, mesleğe kabulü, disiplin ve özlük işlemleri ile emeklilik işlemleri kuvvet komutanlıklarından alınmış, Milli Savunma Bakanlığı’na verilmiştir.
b. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde kurmay subay üyelerin yanında albaylıkta birinci yılını doldurmuş diğer sınıf subaylarının da görevlendirilmesine imkan tanınmıştır.
10. Kuvvet komutanlarının Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanması.
a. 1324 sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanun ile 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Teşkilat Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile Kuvvet Komutanlıkları, diğer kanunlarla Genelkurmay Başkanlığı’na verilen görev ve yetkiler saklı kalmak koşuluyla Milli Savunma Bakanına bağlanmıştır.
b. Genelkurmay Başkanının Silahlı Kuvvetlerin komutanı olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. Kuvvet Komutanlıklarının Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanması ile istihbarat, harekat ve lojistik hizmetleri yönünden Genelkurmay Başkanlığı’na bağlılığı aynen devam edecektir.
c. Cumhurbaşkanı ile Başbakanın gerekli gördüklerinde, Kuvvet Komutanları ile bağlılarından bilgi alabileceği ve bunlara emir verebileceği konusunda özel düzenleme yapılmıştır. Verecekleri emir, herhangi bir makamdan onay alınmaksızın yerine getirilecektir.
11. Personel işlemleri
a. Başta pilotlar olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütüne mensup doktorların verdiği sağlık raporları ile sınıf veya statü değişikliğine tabi tutularak mağdur edilen TSK mensuplarına, bir yıl içinde başvurmaları halinde, Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıklarınca oluşturulacak sağlık komisyonlarında yeniden muayene hakkı tanınmıştır.
b. Subay ve astsubayları atama yetkisi, Kuvvet Komutanlıklardan alınmış; atamalar, Kuvvet Komutanlıklarının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanının onayına tabi kılınmıştır.
c. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne personel temini işlemleri, Milli Savunma Bakanlığı’nın görevleri arasına alınmıştır.”
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.