banner264
Rahmiye DALGIÇ
Rahmiye DALGIÇ
YAZAR
Yazarın Makaleleri
Kıssadan Hisse
'Bilgimizin eninde sonunda bir sonu vardır, ama cahilliğimizin asla!”                                                             ...
Casus Lawrence… Nam-ı diğer Arabistanlı Lawrence!
‘Oyun o kadar büyük ki, bir kişi bir seferde ancak, küçük bir parçasını görebilir' (Rudyard Kipling) Yıl 1907'dir ve Lawrence Oxford Üniversitesi'nde tarih öğrenimi görmektedir. İlgisini çeken konular savaş stratejileri...
SALGIN
Toprağı işledik, hayvanları evcilleştirdik, şehirleştik. Böylece virüs, mantar, bakteri, kuşpalazı, verem, şarbon, cüzzam, kolera, veba, lekeli humma'larla tanıştık. Kimisiyle kaynaşa kaynaşa, kimisiyle savaşa savaşa yerleşik hayata...
MEDUSA - LANETLİ GÜZEL
Medusa,  Stheno, Euryale üç kız kardeş… yani Gorgon kardeşler. Okyanusun ötesindeki  ince sesli Hesperidlerin yurdunda dünyaya gelmişlerdir ve  anneleri  de Keto'dur. Bu kardeşlerin içinde en bahtsızı Medusa'dır....
ADEM
Allah meleklere; ‘Bakın, ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman, derhal onun için secdeye kapanın!' der. Melekler de; ‘Biz seni güzel sıfatlarla nitelemek ve yüceliğini dile getirmekte iken ...
DELİ DUMRUL-II
Allah Teala'ya Deli Dumrul'un bu sözleri hoş gelir. Azrail'e seslenir; ‘madem deli densiz benim birliğimi bilip şükür kıldı,  Deli Dumrul can yerine can bulsun, onun canı âzât olsun'. Azrail; ‘Bre Deli Dumrul Allah...
DELİ DUMRUL-I
Oğuz boylarında Duha Koca oğlu Deli Dumrul denen bir er varmış. Deli Dumrul kuru bir çayın üzerine bir köprü yaptırmış geçenden otuz akçe, geçmeyenden döve döve kırk akçe alırmış. ‘Benden deli, benden güçlü er var mıdır ki çıksın...
Tapınak Şövalyeleri
‘Obmutui et silui a bonis…  İyi konuşmaktan bile çekinmeli, sessizlik korunmalıdır' Yıl 1095.  Clermont  Konsili toplanır ve Papa II. Urbanus o büyük savaş çığırtkanlığını  yapar.  Ardından 20 ayrı milletten...
Semaya Yolculuk- Miraç III
Cebrail ile resul, altıncı göğü bitirip yedinci göğe geçerler. Bu gök nurdandır. Her yeri, hiç boşluk kalmamacasına meleklerle doludur. Oradan geçip, mimberi zebercetten büyük bir köşke ulaşırlar. Aksakallı birisi minbere oturmuştur....
SEMAYA YOLCULUK- MİRAÇ II
Cebrail ile birlikte ikinci kat göğe erişen Resulullah, ikinci göğün ak inciden yaratıldığını görür. Yüksekliği beş yüz yıllık yol gibidir. Cebrail, kapıyı çalar, 'Kimsin” sesi gelir. 'Ben Cebrail'im, yanımda Muhammed...
Semaya Yolculuk- Miraç I
Bir gece Cebrail (as) ve Mikail yetmişer bin melek ile Hz. Muhammed'e gelirler.  Yanlarında da Burak adında katırdan küçük, eşekten büyük, yüzü insan yüzü gibi, kuyruğu toynakları inek gibi bir canlı vardır. Burak'ın eyeri...
MUMYA
Bir rivayete göre, İran Şahı Feridun bir gün askerleriyle ava çıkar ve bu sırada askerlerinden biri bir ceylanı ayağından vurur. Ceylan can havliyle topallayarak bir mağaraya sığınır. Mağaranın kapısında ceylanı izleyen asker, ceylanın...
Cin – Peri İnanışı, ‘Mucizesiz inanç olmazmış…’
İnanışa göre tıpkı insanlar gibi ama insanlara görünmeden, toplu halde yaşarlar onlar da. Padişahlar ve beyler tarafından yönetilirler, hatta Hz. Süleyman'a kölelik etmişlikleri bile vardır. Erkeği, dişisi olur ve dişilerine de peri...
HIZIR İLE MUSA
Günlerden bir gün Musa peygamber İsrâiloğulları'na hitap etmektedir. O sırada kendisini dinleyenlerden biri Musa'ya; ‘En bilgili kimdir?' diye sorar. O da ‘En bilgili benim' diye karşılık verir. Bu büyük sözünden dolayı...
ŞAHMERAN
Tahmasp adında uzun boylu, geniş omuzlu, esmer tenli, çok yakışıklı bir genç yaşarmış zamanın durduğu Mardin şehrinde. Yanlışlıkla kapkaranlık bir mağaraya girivermiş birgün Tahmasp. Mağaranın içi o kadar karanlıkmış ki hiçbir...
Nuh Tufanı
… ve birgün Tanrı; insanların iyilikten, doğruluktan, hoşgörüden uzaklaştıklarını, vermiş olduğu emirlere riayet etmediklerini, o emirlerin dışına çıktıklarını, bencilleştiklerini, sapkınlaştıklarını, kötülük içerisine girdiklerini...
MU- Kayıp Kıta
"6 Kaan yılı,  Zak ayı,  II Maluk günü başlayan korkunç yer sarsıntısı, 13 Şuen'e kadar devam etti. Mu kıtası felakete kurban gitti. Mu ülkesi iki kere kalktıktan sonra bir gece çöktü, üstünü sular kapladı. Toprak birkaç...
Bakırın altına dönüşmesi (Simya)
Maddeleri birbirine karıştırarak değişime uğratmaya çalışma işlemine, en kaba tabiriyle bakırın altına dönüştürülmesi olayına simya, bu işlemi gerçekleştirmeye çalışan kişiye de simyacı denir. Simya sözcüğü, Mısır'daki...
Yaratılış ( İskandinav Mitolojisi )
O vakitlerde hiçbir şey yoktu, sadece ateşten ve sisten oluşan biçimsiz bir alem vardı. Karanlık alem Nilfheim kuzeyde, ateşten alem Muspellheim ise güneyde idi. Kuzey alem soğuktan da soğuk, buz ve sisle kaplı iken güney alemi ise, yanmış,...
ŞAMAN-2
‘ Manyak '  Altaylılarca, ‘ Kumu' Yakutlarca Şaman giyisisine verilen isimdir. Her Şaman (Kam)'ın kendisine mahsus özel bir cübbesi, külahı, davulu ve maskesi bulunur. İnanışa göre cübbe ve davulun vasıfları, biçimi...
Şaman-1
'Şaman; bir sihirbaz ve otacıdır, hekimler gibi mucizeler gösterir. Ruhları güder. Ölülerin, cinlerin ve doğanın ruhlarının işbirlikçisi olmaksızın, onlarla iletişim kurmayı başarır. Kendi özel usulleri sayesinde ulaştığı 'extase”...
Hipnoz ve Narsizm (Mitopsikolojik Terimler)
Hypnos: Gece (nyks)'nin oğlu, Ölüm'ün (thanatos)'un kardeşi olan Hypnos uyku Tanrısıdır. Günesin hiçbir zaman parlamadığı karanlık bir mağarada yaşamaktadır. Unutkanlık nehri Lethe'nin hemen yanında bulunan bu mağaranın...
Pandora- Kadının Yaratılışı (Yunan Mitolojisi)
Efsaneye göre çok uzun bir süre,  ölümlüler ile ölümsüzlerin bir arada yaşadıkları dönemlerde yeryüzünde sadece erkekler vardı ve dertlerden, kaygılardan, hastalıklardan uzak yaşarlardı. Ateş sadece tanrılara aitti ve Onların katında...
Yaratılış Efsanesi (Türk Mitolojisi)
O zamanlar hiçbir şey yoktu. Sadece Tanrı Kayra Han ve uçsuz bucaksız su vardı. Ay yoktu, güneş yoktu, yer yoktu. Bütün Tanrıların en büyüğü, varlıkların başlangıcı, insanoğullarının ilk atası Tanrı Kayra Han yapayalnızdı ve canı...
Ölüler Ülkesinden Dönen Enkidu İle Gılgamış’ın Konuşması-2
"Güçlü Kahraman Nergal söz dinledi,                         Yeraltının bir kapısını acele açtı:                        ...
Sümer İnanışları-3
Büyücülükle uğraşmak o dönemlerde çok yaygındı. Kötü güçler hakkındaki bütün bilgiler gizli tutuluyor ve sadece ruhlarla ilişkisi olan papaz, büyüleyen kişi ya da kendisine büyü yapılmış kişilere yardımcı olmak amacıyla cehennem...
GILGAMIŞ, ENKİDU VE YERALTI DÜNYASI-1
Dünya henüz gencecik iken, İnanna, Fırat nehri kenarında yetişen chuluppu ağacının lodos tarafından devrildiğini gördü. İlahe zor duruma düşen ağacı himayesi altına aldı ve Uruk'taki muhteşem bahçesine dikti. İlerde kıymetli kerestesinden...
Sümer İnanışları-2
... Melekler; mabed kapılarını beklerler, zor durumlarda yardıma koşarlar, kötü güçlere engel olurlardı. An ile Toprağın çocukları olarak kabul edilen ruhlar ise cehenneme ait sayılıyorlardı. Ölülerin ruhu sayılan bu ruhlar, mezarlarda,...
Söz= Mitos, Epos, Logos
Grek dilinde ‘SÖZ' kavramı üç ayrı kelime ile ifade edilirdi. ‘Mitos', ‘Epos', ‘Logos'.             Mitos; söylenen ve duyulan sözdür. Yaşanılmış belli durumlardan...
SÜMER İNANIŞLARI-1
Kısa bilgidir; ‘Sümerler 4. binyılın 2. yarısında, Mezopotamya'nın güneyinde Dicle ne Fırat nehirleri arasındaki günümüzde Bağdat şehrinden Basra Körfezi'ne kadar olan bölgede yaşamışlardır. Her şehrin ayrı bir tanrısı...
Dipsiz Bir Kuyudur Geçmiş
"Geçmişin kuyusu çok derin; belki de dipsiz demek daha doğru… ve ne kadar derinden seslenirsek, geçmişin derinlerine o kadar iniyor ve o kadar aşağılara batıyoruz'' diyor Thomas Mann.            ...

banner246