Rahmiye DALGIÇ
Rahmiye DALGIÇ
YAZAR
Yazarın Makaleleri
Şaman-1
'Şaman; bir sihirbaz ve otacıdır, hekimler gibi mucizeler gösterir. Ruhları güder. Ölülerin, cinlerin ve doğanın ruhlarının işbirlikçisi olmaksızın, onlarla iletişim kurmayı başarır. Kendi özel usulleri sayesinde ulaştığı 'extase”...
Hipnoz ve Narsizm (Mitopsikolojik Terimler)
Hypnos: Gece (nyks)'nin oğlu, Ölüm'ün (thanatos)'un kardeşi olan Hypnos uyku Tanrısıdır. Günesin hiçbir zaman parlamadığı karanlık bir mağarada yaşamaktadır. Unutkanlık nehri Lethe'nin hemen yanında bulunan bu mağaranın...
Pandora- Kadının Yaratılışı (Yunan Mitolojisi)
Efsaneye göre çok uzun bir süre,  ölümlüler ile ölümsüzlerin bir arada yaşadıkları dönemlerde yeryüzünde sadece erkekler vardı ve dertlerden, kaygılardan, hastalıklardan uzak yaşarlardı. Ateş sadece tanrılara aitti ve Onların katında...
Yaratılış Efsanesi (Türk Mitolojisi)
O zamanlar hiçbir şey yoktu. Sadece Tanrı Kayra Han ve uçsuz bucaksız su vardı. Ay yoktu, güneş yoktu, yer yoktu. Bütün Tanrıların en büyüğü, varlıkların başlangıcı, insanoğullarının ilk atası Tanrı Kayra Han yapayalnızdı ve canı...
Ölüler Ülkesinden Dönen Enkidu İle Gılgamış’ın Konuşması-2
"Güçlü Kahraman Nergal söz dinledi,                         Yeraltının bir kapısını acele açtı:                        ...
Sümer İnanışları-3
Büyücülükle uğraşmak o dönemlerde çok yaygındı. Kötü güçler hakkındaki bütün bilgiler gizli tutuluyor ve sadece ruhlarla ilişkisi olan papaz, büyüleyen kişi ya da kendisine büyü yapılmış kişilere yardımcı olmak amacıyla cehennem...
GILGAMIŞ, ENKİDU VE YERALTI DÜNYASI-1
Dünya henüz gencecik iken, İnanna, Fırat nehri kenarında yetişen chuluppu ağacının lodos tarafından devrildiğini gördü. İlahe zor duruma düşen ağacı himayesi altına aldı ve Uruk'taki muhteşem bahçesine dikti. İlerde kıymetli kerestesinden...
Sümer İnanışları-2
... Melekler; mabed kapılarını beklerler, zor durumlarda yardıma koşarlar, kötü güçlere engel olurlardı. An ile Toprağın çocukları olarak kabul edilen ruhlar ise cehenneme ait sayılıyorlardı. Ölülerin ruhu sayılan bu ruhlar, mezarlarda,...
Söz= Mitos, Epos, Logos
Grek dilinde ‘SÖZ' kavramı üç ayrı kelime ile ifade edilirdi. ‘Mitos', ‘Epos', ‘Logos'.             Mitos; söylenen ve duyulan sözdür. Yaşanılmış belli durumlardan...
SÜMER İNANIŞLARI-1
Kısa bilgidir; ‘Sümerler 4. binyılın 2. yarısında, Mezopotamya'nın güneyinde Dicle ne Fırat nehirleri arasındaki günümüzde Bağdat şehrinden Basra Körfezi'ne kadar olan bölgede yaşamışlardır. Her şehrin ayrı bir tanrısı...
Dipsiz Bir Kuyudur Geçmiş
"Geçmişin kuyusu çok derin; belki de dipsiz demek daha doğru… ve ne kadar derinden seslenirsek, geçmişin derinlerine o kadar iniyor ve o kadar aşağılara batıyoruz'' diyor Thomas Mann.            ...

banner246