banner216

Bu haber kez okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tufanbeyli Linyit Santrali’nin Açılışını Yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı sıkıntıların pek çoğunun gerisinde Türkiye’yi 2023 hedeflerinden uzaklaştırma amacı olduğunu belirterek, Türkiye’de bu gerçekleri kavrayamadıkları için aynı üslup ile konuşan ve aynı amaca hizmet edenler olduğunu, kendisinin bu kişilere “Mankurt” dediğini söyledi.
Enerjisa Tufanbeyli Linyit Santrali’nin açılışı için Adana’nın Tufanbeyli ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ile birlikte açılışı yapılan santrali gezdi. Türkiye’nin en büyük özel linyit santrali olan ve yatırım bedeli 1.1 milyar dolar olan Türkiye’nin en yüksek kuru tip soğutma kulesine sahip Tufanbeyli Linyit Santrali’nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sabotaj girişimlerine rağmen hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini belirtti. Sabancı Grubu’na ve santralin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, “Enerjisa Tufanbeyli Santrali 450 megawat kapasiteye sahip, yatarım itibariyle 1.1 milyar dolarlık dev bir yatırım. Burada 6 milyar dolarlık doğal gaza denk kömür kullanılarak 1.5 milyon konutun tüketimini karşılayabilecek enerji üretilecek. İnşaat sürecinde çalışan 4 bin 500, işletme döneminde bin kişiye istihdam olacak bu santral yılda 5.5 milyon ton linyit kömür işleyecek. Türkiye’nin en büyük özel sektör linyit santrali olan bu tesis, sahip olduğu yeni ve çevre ile uyumlu teknolojisi sayesinde Uluslar arası standartlarda üretim yapılacak. Bu tip yatırımlarda birçok ‘istemezük’ diyenler çıkar. Bunların üzerine gitmek suretiyle onlara bunu kabul ettirmek durumundayız, tüm milletimizin çıkarı için, ülkemizin çıkarı için. Türkiye’nin en yüksek, Avrupa’nın 4. büyük soğutma kulesi sayesinde bu fabrikadaki emisyon değerlerinin uluslararası standartların da altına düşürüldüğünü öğrendim. Santralin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen Sabancı Grubu başta olmak üzere çalışanlarına ve ilgili kurumların hepsine teşekkür ediyorum” dedi.
“ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILDA ENERJİ ALANINDA İHTİYAÇ DUYACAĞIMIZ ENERJİ YATIRIMI 110 MİLYAR DOLAR OLARAK HESAPLANIYOR”
Enerjinin Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu alanların en başında geldiğini, 2003 yılında enerji ithalatının 11.5 milyar dolar olduğunu, bu rakamın 2014 yılında 55 milyar dolara yükseldiğini söyleyen Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl petrol fiyatlarındaki düşüş sayesinde enerji ithalatımızı 38 milyar dolarda tutabildik. Cari açığımızın önemli bölümü enerji hammaddelerinin ithalatından kaynaklanıyor. Geçtiğimiz yıl 63 milyar dolar civarında olan dış ticaret açığımızın yarısından fazlası enerji kaynaklıdır. Ülkemiz geliştik, büyüdükçe, her alanda ileriye gittikçe enerji ihtiyacımız artıyor. Milletimizin refah düzeyinin yükselmesi, şehirleşmenin artması, teknolojinin daha etkin kullanılması enerji talebini yükseltiyor. ‘Bir ülkenin refah düzeyi ne durumdadır?’ sorusunun cevabı enerji tüketimi ile orantılıdır. OECD ülkeleri arasında enerji talep artışının en fazla olduğu ülke Türkiye’dir. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda ilerledikçe enerji talebimiz de katlanarak sürecektir. Önümüzdeki 10 yılda enerji alanında ihtiyaç duyacağımız enerji yatırımı 110 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bunun için kömür ve su gibi kendi kaynaklarımızı, güneş ve rüzgar gibi doğal kaynakları daha etkin kullanarak enerjideki talebi karşılamayı ve dışa bağımlılığımızı asgariye indirmeyi hedefliyoruz. Bunun için de illa ithal kömür alalım gayreti içinde olanlar var. Ben şahsen ithal kömürün ülkemize gelmesine karşıyım. Niye karşıyım, cari açığı tahrik ettiği için karşıyım. Benim yerli kömürüm var, kalografik değeri düşüktür olabilir, ithal kömürden 5 kullanacağın yerde bundan 10 kullanırsın ama yerli kömür kullanırsın ve yerli kömürü kullanmak suretiyle cari açığımızı daha da düşürürüz. Bu arada özellikle son 13 yılda bu alanda birçok adımlar atıldı. Hem kamu kaynaklarını hem de özel sektörün imkanlarını seferber ettik. Sadece güneş ve rüzgar gibi doğal enerji kaynakları ile Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamak mümkün değil. Kömür ve su kaynaklarımızı mutlaka en ileri seviyede değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Bugün burada açılışını yaptığımız tesis kömür kaynaklarımızın etkin kullanımı bakımından çok önemli ve örnek bir yatırımdır. Dünyada kömür yüzde 29’lu oranla en çok kullanılan enerji kaynağı olarak petrol ve doğal gazın önündedir. Bizim yeterli petrolümüz ve doğal gazımız olmayabilir ama zengin sayılabilecek kömür kaynaklarımız var. Öyleyse bu imkandan en iyi şekilde istifade etmek durumundayız. Dünyada da enerji talebini karşılama bakımından kömürün liderliği elden bırakmayacağı görülüyor. Bizdeki bazı çevrecilerin kömür, hidroelektrik ve nükleer santraller karşıtı eylemleri hiçbirinizi yanıltmasın, bunlara çok fazla kulak asmaya gerek yok. Gereğini yapmak durumundayız. Benim için aslolan milletimin menfaatidir. Bunların karşısına dikilenlerin hepsi teferruattır. Bunların dikili ağacı yoktur bu ülkede. Köprü yaparsın karşı çıkarlar, baraj yaparsın karşı çıkarlar, her şeyin karşısındalar. Ağaç dikersin karşısındalar. Sadece Avrupa ülkelerine baktığımızda kömür ile ilgili karşımıza çıkan fotoğraf şudur; Polonya yüzde 84, Almanya yüzde 45, İngiltere yüzde 39, Romanya yüzde 33, Danimarka yüzde 34 oranında elektrik üretimini kömür ile gerçekleştiriyor. Dünyada da durum farklı değil. Kömüre dayalı elektrik enerjisi üretimi Çin’de yüzde 75, Hindistan’da yüzde 73 seviyesinde. Ülkemizde bu rakam yüzde 28,5. Bunun da sadece yüzde 13.5’i yerli kömür. Avrupa ülkelerinde halen 135 nükleer santral faaliyet gösteriyor. Bu rakam dünya genelinde 444. İnşa halinde 62 nükleer santral var. Türkiye 2 tane nükleer santral inşaat teşebbüsünde bulundu diye kıyametler kopuyor. Ülkemizin kömür rezervleri son keşiflerle 15 milyar ton olarak tespit edilmiş durumda. Açılışını yaptığımız bu santral yılda 5.5 milyon ton kömür kullanacak. Dolayısıyla bizim bunun gibi daha onlarca santrali rahatlıkla besleyecek toplamda 25 bin megawatlık potansiyeli destekleyecek rezervlerimiz mevcut. Bu da bizim doğal gaz ithalatımızın önemli bir bölümüne tekabül ediyor. Yerli kömüre dayalı elektrik üretimini ne kadar artırırsak doğal gaz ile üretilen elektrik ihtiyacımız o kadar azalacaktır. Yeni geliştirilen, açılışını yaptığımız bu fabrikada uygulanan teknolojiler artık kömürün kirli, çevreye zarar veren enerji kaynağı olduğu algısını tamamen yıkıyor. Bu tür çevre dostu santrallerin ülkemizde üretilmesini sağlamak için yürütülen projeleri de takip ediyor ve destekliyorum” diye konuştu.
“İHRACATINI 500 MİLYAR DOLARA, DIŞ TİCARETİNİ 1 TRİLYON DOLARA ÇIKARTACAK TÜRKİYE’NİN BİRİLERİNİ OLDUKÇA RAHATSIZ ETTİĞİ AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR”
Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda atılmış her adımın kendisi için çok değerli olduğunu belirten Erdoğan, “Çünkü son yıllarda yaşadığımız sıkıntıların pek çoğunun gerisinde Türkiye’yi bu hedefinden uzaklaştırma, saptırma amacı var. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline gelmiş Türkiye’nin birilerinin işine gelmediğini çok iyi görüyoruz ve anlıyoruz. Eğer Türkiye’de bugün terör belası ile karşı karşıyaysak bunun en önemli sebeplerinden birisi Türkiye’nin ilk 10’a yürüme sürecidir. Bunlar ülkemizi terör belasıyla bu amacından uzaklaştırmanın gayreti içindeler. Ama biz bu amacı da biliyoruz ve bunu da yıkacağız. İhracatını 500 milyar dolara, dış ticaretini 1 trilyon dolara çıkartacak Türkiye’nin birilerini oldukça rahatsız ettiği açıkça görülüyor. Savunma sanayinde dışa bağımlılığından kurtulmuş bir Türkiye’ye birilerinin tahammülü olmadığı belli. Burada olduğu gibi kendi rezervlerini kullanarak potansiyelini harekete geçirecek, enerji konusunda kaynak çeşitlendirmesini başarmış bir Türkiye birilerinin işine gelmiyor. Özellikle Avrupa’da nüfus hızla yaşlanırken, Türkiye’nin genç, eğitimli ve dinamik nüfusu ile yükselen bir güç olarak yıldızının parlaması bazı çevreleri endişelendiriyor. Olay bu kadar basittir. Maalesef, ülkemizde de bu gerçekleri kavrayamadıkları için aynı üslupla konuşanlar, aynı amaca hizmet edenler var. Ben bunlara ‘Mankurt’ diyorum. Sevindirici olan bunların hiçbirisi milletimizin de, girişimcilerimizin de, iş adamlarımızın da umurunda değil. Sabancı ailesi sizin de umurunuzda olmasın, E.ON sizin de olmasın. El ele verin ve bu yolda yürümeye devam edin. Milletimiz kendi hedeflerine odaklanmış bir şekilde önüne çıkan, çıkartılan tüm engelleri sabırla ve dirayetle aşarak yoluna devam ediyor. Girişimcilerimiz, iş adamlarımız hem ülke içindeki hem de dünyanın dört bir yanındaki çalışmalarını sürdürüyorlar. Hükümetimiz kendi programını uyguluyor, bakanlıklarımız kendi alanlarında bir yandan mevcut projeleri tamamlamak, bir yandan yeni projeleri hayata geçirmek için çalışıyor. Türkiye sabotaj girişimlerine rağmen hedeflerine kararlılıkla ilerliyor. Ekonomi verileri tüm ‘öldük, bittik’ yaygaralarına rağmen hem de beklentilerin ötesinde bir büyümeye, ilerlemeye işaret ediyor. Açıklanan rakamlar, hayata geçirilen projeler, bilhassa bu felaket tellallarına her seferinde büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyor” şeklinde konuştu.
“BİZİM UYGULAMALARIMIZIN ULAŞTIĞI YERE BUNLARIN HAYALLERİ BİLE ULAŞAMIYOR”
Antalya’da Botanik Sergisi’nin maliyetinin 1.8 milyar olduğunu kaydeden Erdoğan, “Bunu yaparken hedefimiz dünyaya önemli bir mesajı vermek. Dikkat edin, bir botanik fuarı. Başarı ile açılış gerçekleşti. İstanbul-İzmir otoyolunun iki önemli aşamasında yapılan törenlere iştirak ettik. Sevgili Adanalılar, milletim, Osman Gazi Köprüsü ile Asya’yı Avrupa’ya tekrar bağladık. O gün 40 kilometrelik bir otoyolun açılışını yaptık. Düşünebiliyor musunuz, İstanbul-İzmir şuanda 8.5 saat, ama şimdi 3.5 saatin altına düşüyor. Vatanı sevmek bu, milleti sevmek bu. Kaza riskini azaltıyorsunuz, oradaki yakıttan ciddi manada tasarruf ediyorsunuz. Bu yolculukta giderken sağına-soluna bak yeşil, tam bir çevreci yol, bunu görüyorsunuz. Onların böyle bir derdi yok. Biz dertliyiz, dertli olan dağları deler, dağları aşar. Türkiye’nin en büyük tünelleri bu yolda. Bunlar önemli şeyler. Hamdolsun bizim uygulamalarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamıyor. Osman Gazi adını verdiğimiz İzmit Körfez geçişi köprüsünün son vidalarını sıktık. Bugün de burada milyar dolarlık yatırım olan termik santralimizin açılışını yapıyoruz. Buradan Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde 360 milyon liralık bir yatırım olan Samsun Makine Sanayi ile toplamda 1 milyar liralık yatırıma karşılık gelen 49 ayrı tesisin açılışını gerçekleştireceğiz. Türkiye burada. Ey Avrupa, ey dünya, eğer Türkiye’nin gerçek fotoğrafını görmek istiyorsan buraya bak. Terör sadece bizim değil tüm insanlığın sorunu, terör olayları üzerinden Türkiye’yi okumaya kalkarsan yanılırsın. Tamamı siyasi hesapların ürünü, tamamı ideolojik çarpıtmalarla, yalanlarla bezeli raporlar Türkiye’yi anlatmıyor, anlatamaz. Türkiye’yi anlamak için bakacağın yer işte burasıdır. Bu tesise bakacaksın. Bizi 2023 hedeflerine yaklaştıran her projeyi hayata geçiren herkese, başta Sayın Başbakanımız ve bakanlarımız olmak üzere hükümetimize, milletvekillerimize, iş adamlarımıza STK’lara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
“2002 YILINDA 31 BİN MEGAWAT KURULU GÜCE SAHİP OLAN TÜRKİYE, 74 BİN MEGAVAT KURULU GÜCÜ AŞMIŞTIR”
Yerli kömür için sektörü desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise, “Özellikle bu kadar yeni, güçlü, modern bir tesisi Türkiye enerji sektörüne kazandırdığı için Sabancı ailesine teşekkür ediyorum. Yatırım tutarı, yıllık üretim kapasitesi, istihdama yapacağı katkı ile Tufanbeyli santrali bizim için önemli anlamlar ifade ediyor. 2002 yılında 31 bin megavat kurulu güce sahip olan Türkiye, 74 bin megawat kurulu gücü aşmıştır. Yerli kömür için özel sektörümüzü desteklemeye devam edeceğiz. Kömürün iyi şekilde değerlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, kömür madenlerinde iş güvenliği standartlarının istenilen düzeye gelmesi için sadece kömür üzerinde bir yasal düzenleme için çalışıyoruz. Dünyanın kömürden vazgeçtiği söylemi doğru değil. Dünya kömüre ve kömürden enerji üretimine yatırım yapmaya önümüzdeki on yıllar boyunca devam edecek. Enerji kaynakları bakımından zengin olmayan Türkiye’nin kömürden faydalanmaması düşünülemez. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye’nin hedeflediği büyüme rakamlarını tutturması için 50 bin megawata yakın yeni yatarım yapmak durumundayız. Enerji sektöründeki dengeli portföyümüzü her geçen gün artıracağız. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz ve karbon emisyon ölçümlerine baktığımızda Batı’daki bir çok gelişmiş ülkeden çok daha iyi noktadayız. Dünyaya karbon emisyonunda çok daha fazla kirleten ülkelere göre Türkiye çok düşük oranlarda dünyadaki örnek ülkelerden birisi” dedi.
Yerli kaynakların verimli kullanılarak yeni elektrik santrallerinin kurulmasının önemini anlatan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da, “Toplam 450 megawat kurulu gücünde olan Tufanbeyli Santrali tam kapasite ile çalıştığında 1.5 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. Tesis, bölgenin sosyal ve ekonomik hayatına da katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.
ADANA’YA SON YILLARDA 4 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Tufanbeyli Linyit Santrali’nin Türkiye’nin özel sektör tarafından ileri teknoloji ile çevre dostu olarak tasarlanan en büyük linyit santrali olduğunu söyleyen Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, “Enerji Bakanlığı ve EPDK’nin liderliğinde elektrik piyasasının serbestleşmesinde önemli adımlar atıldı. Kendilerine çalışmaları için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de bu sektörün liberalleşmesi adımların daha da artacağına, daha verimli bir enerji piyasasına işlerlik kazandırılacağına olan inancımız tamdır” dedi.
Son yıllarda Adana’ya 4 milyar dolar yatırım yaptıklarının altını çizen Güler Sabancı, “Ülkemizin yerli enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımlar ülke ekonomisinin büyümesi, cari açığın iyileştirilmesi bakımından büyük önem taşıyor. Tufanbeyli Santralimizde olduğu gibi linyit rezervlerimizin ekonomiye kazandırılmasıyla Türkiye’nin doğal gaz ithalat faturasının 6 milyar dolar azalacağı öngörülüyor” diye konuştu.
Tufanbeyli Linyit Santrali’nin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Güler Sabancı’nın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ile EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı. Erdoğan, protokol ile birlikte santralin açılışını gerçekleştirdikten sonra programlara katılmak üzere Adana’ya hareket etti.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner161

banner193

banner202