banner216

Bu haber kez okundu.

Bağımsız SİAD'ların Federasyonu: 'MARSİFED'

MARSİFED bölgesel sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla ülkemizin çağdaş yaşama düzeyine ulaşması için çalışan, rekabetçi kuruluşlar yaratmasına katkıda bulunan, etkili ve saygın bir kuruluştur.

İhsan Karademirler’i tanıyalım.

1961 Bursa doğumludur. 1979 yılında girdiği Yüksek Denizcilik Okulu (İTÜ Denizcilik Fakültesi) Güverte Bölümü’nden 1983 yılında mezun olmuştur. Türk ve yabancı bayraklı ticari gemilerde çalışmış, 2000 yılında uzak yol gemi kaptanı olarak deniz hayatına son vermiştir.

Eşiyle birlikte kurduğu Mundo Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş isimli şirketi;

İnşaat kimyasalları satış ve inşaat izolasyon işleri ile zemin kaplamaları,

Bir Alman firmasının Türkiye distribütörü olarak elektrik, elektronik ve otomotiv sanayileri için döküm reçineleri, poliüretan sıvı conta malzemeleri, makine, yedek parça, teknik servis hizmeti ile kendi tesisinde otomotiv, elektrik gibi çeşitli sektörlerdeki müşterilerine fason contalama hizmeti vermektedir.

BUSİAD Yönetim Kurulu’nda iki yılı başkan yardımcılığı olmak üzere dört yıl görev yapmış, aynı zamanda BUSİAD Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlık Grubunda aynı süre boyunca koordinatörlük yapmıştır. 2014 yılı başlarında MARSİFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçilmiş, yapılan Yönetim Kurulu değişikliği ile MARSİFED Başkanlığı görevini devralmıştır.

 

Sayın Başkan, MARSİFED ile ilgili bizi bilgilendirir misiniz?

MARSİFED Federasyonumuz kurulduğu günden bu güne, Sayın Serhas Bekişoğlu, Sayın Günal Baylan ve Sayın Bahadır Özgün’ün geçmiş dönemlerde başkanlık görevini yerine getirdiği bu 12 yıllık süreçte TÜRKONFED Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu bünyesinde Marmara, Trakya ve Karadeniz bölgelerinde faaliyette bulunan MARSİFED federasyonumuz; TÜRKONFED konfederasyonumuzca alınmış bulunan her TR alt bölgesinde bir federasyon oluşturulması kararı ile bünyesinden çok sayıda federasyon oluşturmuş ve bugün TR41 Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesi kapsamında yer alan BUSİAD, NİLSİAD, GESİAD, ESİAD, ORSİAD, HOSABSİAD, BİSİAD, İGİAD, TÜSİAD üyeliği ile TR 41 bölgesindeki bağımsız SİAD’ların ortak sesini oluşturmuştur.

Bölgesel sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla ülkemizin çağdaş yaşam düzeyine ulaşması için çalışan, rekabetçi kuruluşlar yaratılmasına katkıda bulunan, TR41 bölgesindeki SİAD’ların güvendiği ve tercih ettiği çatı örgütü olmak federasyonumuzun vazgeçilmez gayesidir.

Tüzüğümüzde de yer aldığı üzere; federasyonumuz Marmara ve İç Anadolu Bölgeleri sınırları içerisinde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen, kuruluş amaçları aynı sanayici ve işadamları derneklerinin ortak sesi olarak bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomik politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, bölgesel ve sektörel kalkınma vizyonları geliştirerek uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmak, projeler geliştirmek, iş dünyasını ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amacıyla, üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak;

Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, demokratik, laik, etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek üzere bağımsız bir platformda, temsil tabanı geniş, güçlü bir örgütlenme gerçekleştirmektir.

 

Sayın Başkan, TÜRKONFED ile ilgili görüşlerinizi paylaşır mısınız?

İhsan Karademirler: TÜRKONFED bünyesindeki üye ve firmaları ile ülkemizde kamu dışında yaratılan katma değerin yaklaşık yarısını üreten, enerji ithalatı dışında toplam dış ticaretin %80’ini gerçekleştiren, kurumlar vergisi gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturan, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın %50’sini barındıran TÜSİAD, Türkiye’mizin en güçlü işadamları derneği olarak 2004 yılında Türkiye çapında tüm bağımsız SİAD’ların TÜRKONFED Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu çatısı altında bir araya getirilmesi projesini başlatmıştır. TÜRKONFED Federasyonumuz kuruluşunda geleneksel olarak yedi coğrafi bölgeye ayrılmış olan Türkiye’mizin de oluşturulan federasyonlarda faaliyetlerini yürütmekteyken, bölgelerin büyüklüğü ve dernek sayılarımızın çoğalması sonucunda ve özellikle Avrupa Birliği uyum sürecinde ülkemizde oluşturulan istatistiki bölge birimleri sınıflandırması kapsamında 12 bölge ve 26 alt bölge kapsamında her TR bölgesine bir federasyon oluşturulması ve bu federasyonlar ile bölgesel kalkınmada daha etkin faaliyetlerde bulunulması kararlaştırılmıştır.

 

Bunun üzerine 2004 yılında kurucu üyelerimiz olan;

Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) V. Celal Beysel

Edirne Sanayici ve İşadamları Derneği (EDSİAD) Okyar Yayalar

Türkiye Genç Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜGİAD) Hayati Kaya

Genç Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Denizhan Sezgin

Bandırma Sanayici ve İşadamları Derneği (BANSİAD) Metin Yalçınkaya

Orhangazi Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ORSİAD) Necdet Utkanlar

İş birliği ile federasyonumuz kurulmuştur.

TÜRKONFED Konfederasyonumuz bugün itibariyle 24 federasyon ve bu federasyonlara bağlı 186 dernek üzerinden 24100 iş insanı ve 40 bine yakın şirket ile Türkiye genelinde iş dünyamızın bağımsız ortak sesi haline gelmiştir. Bu bağlamda konfederasyonumuz herhangi bir siyasi birlikteliği olmayan, sadece iş dünyası faaliyetlerinin ortak akıl ile yürütüldüğü ülkemizin yegâne iş birlikteliği örgütüdür.

 

Sayın Başkan MARSİFED-TÜRKONFED bağlantısı nedir?

MARSİFED bağımsız SİAD’lar arasında bir ara kuruluş ve kurum olduğunu, bir federasyon olduğumuzu söyleyebilirim. TÜRKONFED bağımsız SİAD federasyonları arasında bir çatı kuruluşu(konfederasyon)dur. Amacımız ülkemiz ekonomisini daha güçlü kılmak ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyelere çıkarmaktır. Projelerimizi bir nezaket çerçevesinde hükümete anlatmalıyız. “Bizde böyle düşünüyoruz.” demeliyiz. Şimdi kira öder gibi sanayi kuruluşlarının yapılması bir TÜRKONFED projesidir. Bu proje hükümetimiz tarafından benimsendi. Bunun gibi birçok projemiz var. Burada amaç neyi, nasıl, daha iyi birlikte yapabiliriz. Sonuçta amaç, ülkemizin kalkınması, refahı ve güçlü olmasıdır. Biz işadamları olarak ne kadar çok vergi verirsek o kadar çok mutlu oluyoruz. Çünkü çok vergi verdiğin zaman çok para kazanmış oluyorsunuz.

 

 

‘TÜRKONFED, AVRUPA KOBİ VE ESNAF BİRLİĞİ (UEAPME) ÜYESİDİR’

Kuruluşunun 10’uncu yılında Avrupa KOBİ ve Esnaf Birliği (UEAPME) üyesi olan TÜRKONFED, 12 milyon işletme ve 80 federasyon ile uluslararası etkileşim içine girdi. UEAPME, AB düzeyinde sosyal ortak olarak kabul edildiğinden yasal düzenlemelerde söz hakkına sahip bir örgüt olduk. TÜRKONFED, UEAPME üyeliği ile AB tarafından çıkarılacak yasa ve yönetmeliklere dolaylı katkı koyma fırsatı sağladı.

TÜRKONFED Brüksel Temsilciliği 17 Kasım 2014 yılında açıldı. Türk KOBİ’lerinin ortak iş yapma kültürüne katkı sağlayan, köprü görevi üstlenen temsilcilik, yeni projelere imza atmaya devam ediyor.

 

VİZYONUMUZ

Bölgesel sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla ülkemizin çağdaş yaşama düzeyine ulaşması için çalışan, rekabetçi kuruluşlar yaratmasına katkıda bulunan, etkili ve saygın bir örgüt olmak.

 

MİSYONUMUZ

Sanayici ve işadamlarının toplumdaki öncü girişimlerini geliştirmek için bağımsız bir platformda temsil tabanı geniş, güçlü bir örgütlenme geliştirmek

Bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak, kalkınma stratejileri geliştirerek uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün arttırılmasına yardımcı olmak

İş dünyasını ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna ve yetkili kurumlara iletmek için üyeleri arasında güç birliği sağlanmış ortak çalışma zeminlerini oluşturmak.

İrfan Bilek: Sayın Başkan, yönetişim ve etik değerlerinizden bahseder misiniz? Örneğin, sorunluluk, güven, katılımcılık, tarafsızlık, şeffaflık, gizlilik gibi.

İhsan Karademirler: Tabii ki sorumluluktan başlayalım. Ülkemizin ve üyelerimizin sorunlarına, topluma ve içinde yer aldığımız çevreye karşı duyarlıyızdır ve sorumluluk bilinciyle hareket ederiz.

TARAFSIZLIK

Partiler üstü çalışırız ve kararlarımız objektiftir. Siyasi partilerin finansmanına katkıda bulunmayız. Siyasi faaliyette bulunan üyelerimiz ve yönetimimiz MARSİFED adına yapmadıklarını açıkça ifade ederler. Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmez ve önyargısız oluruz. Hiçbir taciz türünü, şiddet ve tehdidi asla kabul etmeyiz.

GÜVEN

Tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde karşılıkla güven ve dürüstlük yaklaşımını benimseriz. Haksız menfaat sağlayacak ilişkilerin kurulmaması için gereken önlemleri alırız. Kayıt dışılığa ve rüşvete karşı verilecek mücadeleye destek veririz.

ŞEFFAFLIK

İnsan haklarının korunması gereken durumlar haricinde temel finansal bilgilerimiz, yönetişim yapımız ve etkinliklerimiz toplumun erişim ve incelemesine açıktır. Belirlenmiş yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak çalışmayı esas alırız.

KATILIMCILIK

Tüm paydaşlarımızın fikirlerine, bilgi birikimlerine ve emeklerine değer veririz ve demokratik bir sistemle çalışmalarımızı yürütürüz.

GİZLİLİK

Kişilerle ve kurumlarla ilgili özel bilgilerin gizliliğine saygı duyarız ve korunması için çaba sarf ederiz. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için ulusal ve uluslararası yasalar ile uyum içinde hareket ederiz.

Sayın Başkan, son olarak 15 Temmuz ile ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz?

İhsan Karademirler: İrfan Bey, 15 Temmuz’la ilgili görüş ve düşüncelerimiz olmuştur. Biz her türlü darbeye karşı olduğumuzu açıkça belirttik, hiçbir şekilde desteklemedik. İnsanın inanması çok zor bir durum yaşadık. Kendi uçaklarımızın kendi meclisimizi bombalaması ve acı verici bir durum. Bunlara en büyük tepki, işadamları olarak ekonomimizi daha güçlü duruma getirmek olacaktır.

Hükümetimiz ile de iyi ilişkiler içerisindeyiz. 18-19 Ekim’de İzmir’de işadamları toplantımız olacak. Bir aksilik olmazsa Başbakanımız, bakanlarımız toplantımıza gelecekler. Her zaman iş dünyası ile ilgili görüşlerimizi aktarıyoruz. Birçok görüşümüz ve sunduğumuz projelerimiz, raporlarımız hükümetimiz tarafından değerlendiriliyor. Çoğu zaman da uygulamaya konuluyor.

Bu vesile ile bütün iş dünyasına, Bursa Haber’e ve size de teşekkürlerimi sunuyorum.

HABER VE FOTOĞRAF: İRFAN BİLEK

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
banner103

banner161

banner193

banner202