banner216

Bu haber kez okundu.

Cemil Alevli Ölümünün 44. Yılında GKV’de Anıldı
Gaziantep sanayisinin kurucuları arasında yer alan Cemil Alevli ölümünün 44. yılında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nda düzenlenen bir törenle anıldı. Cemil Alevli için mezarı başında da bir anma töreni düzenlendi.
Cemil Alevli’nin ölümünün 44. yıl dönümünde kurucusu olduğu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nda düzenlenen anma törenine GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy, Yönetim Kurulu Üyesi Esin İncioğlu, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar ile ilk mezunlar ve çok sayıda öğretmen, öğrenci ve idareci katıldı.
Cemil Alevli’nin önemli bir vizyon ve misyon sahibi olduğunu ve yaşamını Gaziantep’in gelişmesine adadığını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar “Cemil Alevli 20. Yüzyıl Gaziantep’inin vizyonunu oluşturmuş kentimizin önemli isimlerinden birisidir. Sanayi alanındaki başarılarını, ekonominin gelişmesinde, kentin modernleştirilmesinde, ulaşım sorunlarının çözülmesinde de gösterdiği gibi eğitim alanında da önemli hizmetlerin bayraktarı olmuştur. Gaziantep’te ilk kez bir hayırsever tarafından yaptırılan bir okula imza atarken eski adı Adsız İlkokulu olan okulun inşasını da gerçekleştirmiş ve birçok eğitim kurumuna önemli destekler vermiştir. Son olarak 1963 yılında bu günkü GKV Özel kullarının temelini atmış ve 1972 yılına kadar okullarımızın gelişmesi için yaşamının son dönemini tamamen bu işe vakfetmiştir. Bugün kendisinin kurduğu okullarda olduğu gibi GKV Özel Okullarında da her biri Gaziantep kent vizyonuna ve ülke kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak binlerce öğrenci yetişmektedir. Gaziantep Cemil Alevli’ye çok şey borçludur. Rahmetle anıyoruz” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından Cemil Alevli’yle röportaj adlı drama sahnelendi. Oyunun ardından Cemil Alevli’nin vefat ettiği zamanda GKV Özel Okullarında eğitim gören öğrencilerin anıları da yine öğrenciler tarafından sahnelendi.
Cemil Alevli’nin yaşamından kesitlerin sunulduğu gösterilerin ardından eski mezunlar Cemil Alevli ile ilgili anılarını anlattı. Program koordinatörlüğünü yapan GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Kasım Ateş bu yıl önceki yıllardan daha farklı bir program sahnelendiğini ve Cemil Alevli’nin öğrenciler tarafından canlandırılarak yaşamından kesitlerin sunulduğu "Cemil Alevli’yle Röportaj" adlı oyunun sahnelendiğini açıkladı. GKV Özel Okullarında düzenlenen anma töreninin ardından Gaziantep Asri Mezarlıkta bulunan mezarı başında da anılan Alevli’nin kent sanayisine olduğu kadar sosyal yaşamına da önemli katkılar sağladığı açıklandı. Törenlere Cemil Alevli İlkokulu ve Mehlika Alevli İlkokulu öğretmen ve idarecileri de katıldı.
CEMİL ALEVLİ KİMDİR
Cemil Alevli, 17 Ekim 1901 yılında Gaziantep’te doğdu. Babası Aliveli oğullarından Mustafa Remzi Efendi, annesi İbrahim Beşezade Sait Ağanın kızı Hatice Hanımdır. Cemil Alevli eğitim hayatına Fatma Hoca aldığı derslerle başlar. Bu dönemde Arap alfabesini ve Kuran-ı Kerimi öğrenir. Daha sonra Balıklıda bulunan Mahmudiye Okulunu ve ardından Numune Rüştiyesini bitirerek diplomasını alır. Cemil Alevli eğitim hayatını lise düzeyinde eğitim veren ve daha sonra adı Ticaret İdadisi olarak değiştirilen Aynül Marif’te sürdürür.
GAZİANTEP SAVUNMASINDA GÖREV ALDI
Gaziantep Savunması yıllarında 19 yaşında olan Cemil Alevli bir müddet Balıklı Cephesinde görev yapar. Daha sonra kentte bulunan çocuk ve kadınların Tekirsin köyüne nakledilmesi görevi verilir ve bu kafilenin savaş bitene kadar güvenlik sorumluluğu Cemil Bey tevdi edilir. Kurtuluş Savaşından sonra özellikle Gaziantep harabe bir şehir haline gelmiş, uzun süren mücadele sonucu düşman topları kenti önemli ölçüde tahrip etmiştir. O dönemlerde birçok sanat dalı azınlıkların elindedir ve savaş sırasında bunlar Antep’ten ayrılmıştır. Gaziantep’in kalkınmasında görev almak üzere Avrupa’da yükseköğrenim yaptırılmak için Gaziantep’ten 5 genç seçilir ve Özel İdare tarafından Almanya’ya gönderilir. İşte bu beş gençten birisi de Cemil Alevlidir.
Cemil Alevli 1922 yılında tekstil öğrenimi görmek üzere Almanya’ya gider. Almanya’da eğitim hayatını sürdürürken burada birçok alanda gördüğü gelişmeleri makale haline getirerek “Almanya’dan Mektuplar" başlığıyla kaleme alır ve Gaziantep’e gönderir. Bu makaleleri Gazisancak Gazetesinde yayınlanır. Cemil Alevli Almanya’daki yükseköğrenim hayatını başarıyla tamamlayarak edindiği bilgi ve deneyimleri uygulamak üzere Gaziantep’e döner.
1926 yılında İstanbul hakimlerinden Mehmet Ali Kavadar’ın kızı Mehlika Hanımla evlenir. Bu evlilikten Oktay, Nüket ve Ayla adında üç çocuğu dünyaya gelir. Çocuklarının eğitimine büyük önem veren Cemil Alevli onların en iyi şartlarda eğitilmeleri için bütün imkAnlarını seferber ederek çocuklarının da toplumsal kalkınmada birer nefer olmasını sağlar.
GAZİANTEP’İN İLK ENTEGRE FABRİKASINI KURDU
Çocukluk yıllarından itibaren onun en büyük ideali Gaziantep’te bir mensucat fabrikası kurmaktı. Bu ideal zaman içerisinde adeta onun yaşama nedeni haline gelir. Bu idealini hayatiyete geçirmek için önemli miktarda sermaye gerekmektedir. Cemil Alevli değişik iş kollarında 7 yıl süren ticaret hayatına başlar. Bu süreç içerisinde fabrikayı kurmak için gerekli sermayeyi oluşturur ve karşılaştığı bütün güçlüklere rağmen 1932 yılında Gaziantep’te Velic iplik fabrikasını kurarak bir ilke imza attı. Bu fabrika kentimizde kurulan ilk fabrika olduğu gibi bugünkü tekstil sanayinin önderliğini yapmıştır.
Kurulan fabrika ilk dönemlerinde adeta bir halk eğitim merkezi gibi çalışır, bu alanda kalifiye eleman bulunmadığı için Velic İplik Fabrikası çalışan işçilere iş öğreten bir okul gibi eğitim verir. Günümüzde faaliyette bulunan birçok tekstil fabrikasının usta ve ustabaşı statüsündeki elemanları o dönemlerde Velic İplik Fabrikasında yetişir.
Cemil Alevli, toplumsal kalkınma ve dayanışmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak maksadıyla kurulan bazı derneklerde görev aldığı gibi, Kızılay ve Türk Ocağının da uzun süre üyeliğini yaparak çalışmalarına önemli destekler sağlar. Cemil Alevli uzun yıllar da Belediye şehir meclis üyeliği yapmıştır. 1927 yılından beri üyesi olduğu Gaziantep Ticaret Odası başkanlığını ve meclis başkanlığını da başarıyla yürütmüş olan CEMİL ALEVLİ, Gaziantepli sanayici ve iş adamlarının dünya piyasalarına açılmalarında önderlik görevi üstlenmiştir. Onun yaşamı, çalışmaları, başarıları ve ilklere attığı imzalar bütün müteşebbislere örnek olmuştur.
ÖRNEK BİR SİYASET ADAMI OLMAYI BAŞARDI
1941 ila 1946 yıllarında CHP il başkanı olarak görev alan Cemil Alevli, özel yaşamında ve iş hayatında ki başarılarını siyasi yaşamında göstererek, Gaziantep’in her alandaki sorunlarının çözümü için önemli çalışmalar yapmıştır. Özellikle 1943 yılında Gaziantep’e Havaalanı yapılması için harekete geçmiş, bu projenin hayatiyete geçirilmesi için kampanya başlatarak hiçte küçümsenemeyecek bir bağışla Gazianteplilerin kampanyayı desteklemesini sağlamıştır. Kampanya da toplanan paralarla alınan arazi Özel İdareye devredilerek özel idare desteğiyle de 1944 yılında Gaziantep Havaalanı hizmete sokulmuştur. O tarihlerde ulaşım sadece stabilize bir kara yolu ile sağlanmaktaydı. Gerek il başkanlığı döneminde gerekse parlamenterliği döneminde özel uğraşlar vererek 1953 yılında faaliyete geçen demir yolu hattının Gaziantep, Karkamış güzergâhından geçmesini sağlayarak, hava, kara ve demiryolu taşımacılığının bu kentte başarıya ulaşmasında etkin rol oynamıştır.
1946-1950 yılları arasında Milletvekili olarak parlamentoda görev yapan Cemil Alevli, kara, hava ve demir yolu ulaşımıyla ilgili olduğu kadar, devlet yatırımlarının Gaziantep’e yapılması yönünde ki çalışmalara da imza atarak Tekel’in genişletilmesi, kara yollarının geliştirilmesi, eğitim alanında önemli hamlelerin başlatılması gibi kenti yakından ilgilendiren sorunlara çözümler üretmiş ve bu alanlarda önemli hizmetler gerçekleştirmiştir.
EĞİTİME KATKISI
Cemil Alevli için eğitim milli kalkınmanın ve Ulu Önder Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine giden başarının yoludur. Bunun içindir ki o eğitim ve öğretime büyük önem vermiş, birçok okula maddi yardımlarda bulunmuş ve ilk defa 1952 yılında Yazıcık semtinde Mehlika Alevli İlkokulu’nu, 1963 yılında da Karşıyaka semtinde 20 bin metrekare alan üzerine Adsız İlkokulunu yaptırmıştır. Mütevazı bir kişiliğe sahip olan Cemil Alevli birçok alanda ki hizmetlerinin kamuya yansımasına izin vermediği gibi yaptırdığı okullara da isminin verilmesini istememiş, bu tür hizmetlerin millete vefa borcu olduğu düşüncesini savunmuştur. Vefatından sonra adsız ilkokulu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cemil Alevli İlköğretim Okulu olarak değiştirilmiştir. Yabancı dil ve çağdaş eğitiminin önemine inanan Cemil Alevli 1963 yılında Özel Gaziantep Koleji’ni kurmuş, tüm hayatını bu projenin gerçekleşmesine vakfetmiştir. Çok büyük emek ve fedakârlık isteyen böyle bir çalışmayı bir grup gönüllü maarif sever Gazianteplinin katkılarıyla başarıyla tamamlayarak Gaziantep’e değerli bir eğitim kurumu kazandırmıştır.
Bugün merhum Cemil Alevli önderliğinde bir gurup eğitim gönüllüsü tarafından kurulan Gaziantep Kolej’i, kuruluşunun 52. yılını değişik etkinliklerle kutlarken, 52 yıllık eğitim süreci içerisinde yetiştirdiği binlerce öğrenci ülke kalkınmasında önemli görevler ve misyonlarüstlenmiştir. Cemil Alevli yaşamı boyunca Atatürk ilke ve inkılaplarını adeta bir yaşam tarzı haline getirmiş ve öncelikle kendi hayatında uygulamıştır. Atatürk’ün hayal ettiği Türk milletinin en güzel modeli olmayı başarmıştır. Yaşam felsefesi, toplumsal faaliyetleri, başarıları, idealleri Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının hayatiyete geçirilmiş halidir.
Cemil Alevli’nin sanayi alanında yaktığı meşaleyle Günümüz Gaziantep’i ülkenin ve dünyanın önde gelen sanayi kentlerinden birisi haline gelmiş, eğitim alanında başlattığı reform niteliği taşıyan uygulamalar eğitim kalitesinin yükselmesinde temel taşı olmuştur. Bugün Gaziantep Kolej Vakfı ve Özel Okullarında binlerce öğrenci Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, en az iki yabancı dil öğrenen, yarınların yönlendirilmesinde ülke kalkınmasında aktif görev alabilecek kabiliyette yetiştirilmekte, onun kurduğu eğitim müesseseleri görevlerini en iyi şartlarda gerçekleştirmeye devam etmektedir.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner161

banner193

banner202