banner252

Bu haber kez okundu.

Aydemir TBMM’de varlık barışını değerlendirdi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı üzerinde TBMM Genel Kurulunda AK Parti Grubu adına yaptığı sunumda, “Bu düzenleme, toplumsal huzuru temin edecek” dedi.

26. dönem vurgusu

TBMM’nin 26’ıncı dönemdeki çalışma temposuna dair tespitlerini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Meclisimiz, 26’ncı Dönemi ifade eden yasama yılında çok değerli hizmetler yaptı. Birbirinden önemli ve toplumun ihtiyacına mebni kanun çalışmaları yaptık. Katkı sunan bütün milletvekili kardeşlerimize müteşekkiriz. ‘kaydını düştü.

Muhteşem ve mükemmel bir çalışma

TBMM’de 26’ıncı dönem içinde görüşülen yasa tekliflerinin içerik ve hitap ettiği kesimler bazında beklentileri karşıladığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘ İki buçuk yıllık milletvekilliğim sürecinde şöyle bir gözlemim oldu, esaslı bir gözlem: Görüştüğümüz kanun tekliflerinin hemen tamamı millet ve memleket ihtiyaçlarını gerektiren kanun görüşmeleriydi tıpkı şimdi yaptığımız kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması gibi. Sahada olan, milletle mülaki vaziyet alan herkes biliyor ki vatandaşta bir büyük beklentiydi bu çalışmalar. Kimileri "Bu kaçıncı?" diye sual açsalar da ihmal, ikmal, adına ne derseniz deyin, önceden yapılanlar bir yetersizlik ifade ediyorsa yenisine ihtiyaç duyarsınız.

Bir defa tespit şu olsun: Bu düzenleme, toplumsal huzuru temin edecek. Bu düzenleme, bir büyük bereket iklimi oluşturacak. Bu düzenleme, birbirini tetikleyen mekanizmalar sayesinde bütün kesimleri, kesitleri gani bir refah pozisyonuna itecek. Hasılı, muhteşem, mükemmel bir çalışma. Bakanlığımızı ve katkı sunan bürokratları, ilgisi olan milletvekili arkadaşlarımızı, hususen muhalif, muvafık milletvekillerini ve Plan Bütçe Komisyonumuzu tebrik ediyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. ‘dedi.

‘Biz millete kulak vermek zorundayız’

‘Biz Millete kulak vermek zorundayız’ vurgusunda bulunan Milletvekili Aydemir, düzenlemeyle ilgili beklenti ve yorumları ele aldı. Aydemir, ‘Biz hususi bir kanuni düzenlemeyi görüşüyoruz dedik. Burada bir hâli özellikle not düşmek istiyorum: Plan ve Bütçe Komisyonu zeminde de -az önce burada

konuşan bir arkadaşımızdı- ısrarla birkaç defa altını çizerek söyledi "Bu kaçıncı düzenleme?" diye.

Biz şunu biliyoruz: Unutkanlık insanı ifade eden bir hususiyettir. Yapılan düzenlemelerde bize yansıyan çok sayıda tanıdıktan, bildikten bize yönelen serzenişler var ki: "Yapılandırmayı unuttuğumuz için, bir taksiti yahut iki taksiti unuttuğumuz için önceki yapılandırmadan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Bu hâli yeniden düzenleyin." Biz millete kulak vermek durumundayız. Öyleyse buna karşılık gelen bir çalışma olarak görmek lazım. ‘diye konuştu.

Maliye Bakanlığının yüksek performansı

Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmaları aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Bu noktada Maliye Bakanlığımız ödemelerini vaktinde yapan, düzenli yapanlar için özel bir çalışma daha önce yapmıştı. Hem onların vergi ödemelerinde indirim söz konusu olmuştu hem de risk analiz sistemiyle mesuliyetini müdrik esnafımızı da koruma çemberi altına almıştı. Bunu özellikle burada not düşüyorum ben. ‘ dedi.

Biz kaynaksız, ezbere, ceffelkalem iş yapmayız

Konuşmasını, ‘Biz kaynaksız, ezbere, ceffelkalem iş yapmayız. Bugüne kadar yapmadık, bundan sonra da yapmayız.’ İfadeleriyle sürdüren Milletvekili Aydemir, düzenlemeyle ilgili kaynak kullanımı konusunda muhalefet milletvekillerinin yaklaşımını eleştirerek, ‘Bu çalışma bir büyük kolaylık, bir büyük huzur demek ve tabii refaha katkı demek ve tabii yatırımlara, hizmetlere kaynak demek. Az önce Garo Bey "Emeklilere para verilmesin, emeklilere bayramlarda ödeyeceğimiz iki tane biner liralık ödeme yapılmasın." çağrışımı yapan ifadeler kullandı. Ve ardından şunu söyledi: "Kaynak nerede?" Kaynak burada işte arkadaşlar. Kaynağı buradan alıyoruz oraya aktarıyoruz. Biz kaynaksız, ezbere, ceffelkalem iş yapmayız. Bugüne kadar yapmadık, bundan sonra da yapmayız. ‘ değerlendirmesinde bulundu.

Helali hoş olsun

Düzenleme çerçevesinde emeklilere verilen destekleri aktarırken emekli kesimi, ‘Emekli memlekette yükselen büyük eser ve hizmetlere emeğiyle can veren kişidir’ diye tarif eden Milletvekili aydemir şunları kaydetti, ‘ Hemen hemen bütün toplum kesimlerini, kesitlerini ilgilendiren bir çalışma var. Emeklilerimiz. Madem emeklilerden bahsettik. Emekleri bir vesile ben bu kürsüde gene tarif etmiştim, emeklilere dönük tarifimiz vardı. Demiştik ki: "Emekli memlekette yükselen büyük eser ve hizmetlere emeğiyle can veren kişidir. Emekli tecrübe ve emeğiyle geleceğe yürüyen Türkiye’nin gerçek mimarıdır." Elhak öyledir. Zannediyorum burada bulunan herkes de bu tespite katılır ve buna katılanlar da onlara şükran duyduğumuzu bilirler, kabul ederler. Öyle ise ancak ak anlayışın hayata geçireceği bir müjde var bu çalışmada, inancımızın en muhkem durakları iki ulvi bayram öncesi biner liralık ödeme, yılda 2 bin lira yani her ay maaşlarına 170 liraya yaklaşan bir ilave. 12 milyonu aşan bir kitle bunlar değerli arkadaşlarım. Toplam maliyeti 22,3 milyar; eski rakamla yani eskiden bu ülkeyi yönetenlerin kayda geçtiği rakamsal ifadesiyle 22,3 katrilyon. Altı sıfırı silince unutuldu bunlar, ben burada bir daha hatırlatayım. Helali hoş olsun diyoruz, bereketiyle huzurlu bir ömür geçirsinler. ‘

Borçların silinmesi

Milletvekili Aydemir, ‘Bu çalışmada onlar için bir başka güzellik daha var. Daha önce iş yeri açtıkları için sosyal güvenlik destekleme primi borcu olan esnafımız, önceye ait borçlarının tamamının silinmesiyle de bir huzur bulacak, rahatlayacaklar. Bizim onlardan tek talebimiz ise arkadaşlar, yüreklerinden gelen muhabbet duygularında berdevam olsunlar, muhabbet duygularını devam ettirsinler; başka da bir talebimiz yok. ‘ dedi.

Yaşlılar bizim sigortamız

AK Parti Grubu adına yaptığı değerlendirmede, 65 yaş üzerindeki kesime yönelik düzenleme konusunda görüş aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Emekliyi gören, emekliye yönelen, toplumu dua sigortasıyla kuşatan yaşlıları görmez mi? Elbette ki görür. Yaşlılar bizim hakikaten sigortalarımız. Onların da 600 bine varan sayıları var arkadaşlar, bütün güvenceleri devlet; 65 yaş üzeri olanlardan bahsediyorum, başka güvencesi olmayanlardan bahsediyorum. Bunlar için de hususi bir çalışma yapıldı, 266 lira olan ödemeleri 500 lira gibi net bir rakama çıkarıldı, üç ayda bir bin beş yüzer lira ücret alacaklar. Bunu da helal hoş olsun diye onlara takdim ediyoruz. Onlardan talebimiz de dualarına devam etmeleri; bütün beklentimiz budur. ‘ diye konuştu.

Gençler ve bağkur pirim desteği

Gençlere yönelik düzenlemeye de değinen Milletvekili Aydemir, ‘ "Muhteşem bir çalışma yapıldı." dedik ya buna bir kert daha vuralım: Gençler, geleceğimiz, göz bebeklerimiz. Onları, gençlerimizi iş âlemine katılmaya teşvik ediyoruz. Tüccar olsunlar, para kazanıp katma değer üretsinler istiyoruz; ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine uzun yıllar katkı sunsunlar istiyoruz. İşte bunun içindir ki BAĞ-KUR primlerine bir destek sunuyoruz, bir yıl boyunca bunlardan BAĞ-KUR primi talep etmiyoruz. Bu, çalışmada bir başka zirveyi ifade ediyor.

Eğitimi yarıda kalmış gençlere yeni bir fırsat

Düzenlemede eğitimi yarıda kalmış gençlere yeni bir fırsat sunulduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Bitmedi, onlar için bir başka güzellik daha bu çalışmayla getirdik: Eğitimleri nakıs kalan, noksan kalan, bir vesile yarım bırakılan bu hâli bu çalışmayla izale ediyoruz; yeniden, kaldıkları yerden eğitimlerine devam imkânı veriyoruz. Ancak arkadaşlar, burada toplumun özel bir beklentisi var, onu da dercettik buraya. Nedir o beklenti? Teröre teşne olanlar, terörle ilintili olanlar, bu neviden güzelliklerden istifade edemeyecekler. Bu özel bir kayıttır ve olması gerekendir, toplumun beklentisidir; bu da burada var. Ve bu noktada herkes gene kabul eder ki gençlerimiz her şeyin en güzeline, en latif olanına layıktırlar. Bu da onlar için helali hoş olsun diyoruz. ‘ifadesini kullandı.

Borçlar donduruluyor

Esnafın BAĞKUR borçlarının dondurulması konusunu ele alan Milletvekili Aydemir,

Bu bapta esnafı da düşündük. Sağlık hizmetlerinden "BAĞ-KUR borcu var." gerekçesiyle istifade edemeyen çok sayıda esnafımız vardı. Bu çalışmayla bu borçlar donduruluyor, artık bundan sonrası için ödemeleri söz konusu olacak. Yani sağlık hizmetlerinden istifade noktasında diyorum.

Dolayısıyla, bu anlamda toplumda biriken bir negatif enerji de yok edilmiş oluyor. Bunu düşünüp hayata geçiren Hükûmetimize milletimizin şükran hissini burada ifade ediyorum. ‘dedi.

Çiftçilere müjde

Konuşmasında düzenlemede çiftçilere yönelik hususları değerlendiren Milletvekili Aydemir,

Çiftçiler var. Çiftçiler için de özel bir çalışma yaptık. Şimdi, hazineye ait taşınmazları kullanan çiftçilerimiz var bu ülkede. Onlar için hususi bir imkân sunuluyor şimdi. Artık bu nevi yerleri çiftçilerimiz çok daha kolay ve çok daha ucuz bedelle alacaklar. Ecrimisil ödeyerek hazine arazilerini kullanan vatandaşlarımız, müracaatları hâlinde on yıllık doğrudan kiralama imkânı bulacaklar, süre bitiminde uzatımını talep edecekler, karşılık görecekler ve süre bitiminde isterlerse buraları satın alabilecekler. Dolayısıyla oralarda oluşan niza iklimi de negatif enerji de bu şekilde yok edilmiş oluyor.

İmar bağışı değil, imar barışı

Siyaset Kurumunun toplumsal beklentileri karşılamak durumunda olduğunu aktararak İmar Barışı düzenlemesini yorumlayan Milletvekili Aydemir, ‘ Şunu biliyoruz arkadaşlar: Toplumun her kesiminin, her kesitinin beklentisi var, siyaset kurumu da bunları mutlaka karşılamak durumunda, dikkate almak durumunda. İmara dönük düzenlemeler bu kanunun içerisine dercedilmiş ve çok hayati düzenlemeler bunlar. İmar barışı diyoruz, özellikle "barışı" diyoruz; hakikaten içeriğine baktığınızda bağış değil, barış diye bir hâli zaten gözlemliyorsunuz. Farklı vesilelerle başkaları da söylemiştir, biz bir daha not düşelim.’ dedi.

Kelebek etkisi ve imar barışı

Türkiye’deki yapılaşmayla ilgili olarak TÜİK verilerini paylaşan ve ekonomideki kelebek etkisi kuramını dile getiren Milletvekili Aydemir şöyle dedi, ‘Ülkemizde 13 milyon konut var ve yine 26 milyondan fazla ise bağımsız birim bulunuyor. Bunlara ilişkin ilginç bir tespit var, TÜİK tarafından yapılıyor bu tespit. Mamur diye bildiğimiz insanların mukim olduğu yerlerde aslında bir huzursuzluk ikliminin var olduğunu ifade eden tespit, dudak uçuklatacak cinsten. Buraların yüzde 60’ı problemli, imar problemi yaşıyorlar ve bu evlerde, bu hanelerde insanlar yatarken "Yarın acaba neyle muhatap olacağım? Ne gibi bir negatif hâl karşıma çıkacak?" diye endişeli bir hâletiruhiye içerisinde oluyorlar. Şunu biliyoruz, hocalarım daha iyi bilir, özellikle iktisat sahasında çok net kullanılan bir kelebek tesiri var: Biliyoruz ki dünyanın bir köşesinde kanat çırpan kelebeğin oluşturduğu dalga etkisi bir başka uçta fırtınalara sebebiyet verebiliyor ve yine biliyoruz ki mutsuzluk bulaşıcıdır. Öyleyse bize düşen dört bir yanı mutlu hâle getirmek, müreffeh hâle getirmek. İşte bu noktada bu düzenleme gerekliydi, şarttı.’

İmar barışıyla beklenen gelir

Düzenlemenin bir bağış değil, bir barış yaklaşımını vurguladığını aktaran Milletvekili Aydemir, ‘ İmar "barışı", "bağışı" değil. Söylediğimiz gibi, içerisinde çok net, çok latif güzellikler dercedilmiş. İmara aykırı hâlleri katmerlenecek gelişmeye asla fırsat verilmiyor. Bu noktada bir hâli vurgulamakta fayda görüyoruz ki bu düzenleme bir defaya mahsus yapılmalı. Dahasını söyleyeyim, öyle bir kayıt düşülmeli ki -Sayın Bakanımla da daha önce konuştuk, onun hassasiyetini de ben biliyorum, inşallah öyle bir düzenleme de gelecektir- bundan sonra imara aykırılığa sebebiyet veren belediye başkanı, yahut o zincirin içerisindeki herhangi birisi, bir kurum çok ciddi bir müeyyideye muhatap olmalı ve bu müeyyide asla hafifletilmemeli, cezai bağlamda mutlaka yerine getirilmeli ki bir daha bu hâllerle karşılaşmayalım. Şimdi, burada tabii elde edilecek bir takım rakamlar var, "Kaynak nerede?" dedi Garo Bey, özellikle bunu da burada not düşeceğim. Buradan beklenen gelir yani şu imar barışından beklenen gelir 50 milyarlık bir rakamı ifade ediyor. Başından beri hep bir mefhumun, bir kavramın altını çizdim, muhteşem edim, başka bir şey bulamıyorum, bu da muhteşem. Tabii, bu çalışmalarda Mesela Van’da yaşanan depremden dolayı ortaya çıkan, özellikle beyanname verememekten kaynaklı problemler de bu çalışmada izale ediliyor. Gene, Sultanbeyli ilçesindeki fiilî hâli resmiyete evirmek için bir imkân sunuluyor. Bütün bunlar hakikaten çok hususi, çok özel çalışmalar. Başta da söylediğim gibi, bu çalışmaları yapan Bakanlığımıza, katkı sunan Plan ve Bütçe Komisyonumuza ve o arada olan herkese millet adına teşekkür ediyorum. ‘ dedi.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner251

banner193

banner246

banner254