banner216

Bu haber kez okundu.

Maliye bütçesi 2016 yılında 29 milyar 258 milyon lira açık verdi

Maliye Bakanlığı, 2016 yılında merkezi yönetim bütçesi 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 29 milyar 258 milyon TL açık verdi.

Maliye Bakanlığı 2016 yılı Aralık ayı ’Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu’nu açıkladı. Buna göre; merkezi yönetim bütçesi 2015 yılı Aralık ayında 18 milyar 96 milyon TL açık vermiş iken 2016 yılı Aralık ayında 27 milyar 138 milyon TL açık verdi. 2015 yılı Aralık ayında 16 milyar 363 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2016 yılı Aralık ayında 25 milyar 306 milyon TL faiz dışı açık verildi. 2015 yılı Aralık ayında bütçe giderleri 59 milyar 83 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2016 yılının aynı ayında yüzde 23,5 oranında artarak 72 milyar 987 milyon TL oldu. 2015 yılı Aralık ayında faiz hariç bütçe giderleri 57 milyar 351 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2016 yılı Aralık ayında yüzde 24,1 oranında artarak 71 milyar 155 milyon TL oldu.

Diğer taraftan 2016 yılı Aralık ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 oranında artarak 1 milyar 833 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Aralık ayında 40 milyar 987 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2016 yılı Aralık ayında yüzde 11,9 oranında artarak 45 milyar 849 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri ise yüzde 12,8 oranında artarak 39 milyar 563 milyon TL oldu.

Bütçe giderleri

2016 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 570 milyar 507 milyon TL ödenekten Aralık ayında 72 milyar 987 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 59 milyar 83 milyon TL harcama yapıldı. 2016 yılı Aralık ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 514 milyar 507 milyon TL ödeneğin yüzde 13,8’i kullanılarak 71 milyar 155 milyon TL gider gerçekleştirildi. Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 oranında artarak 10 milyar 315 milyon TL oldu. 2016 yılı Aralık ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 147 milyar 826 milyon TL ödeneğin yüzde 7’si kullanıldı.

2016 yılı Aralık ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 oranında artarak 2 milyar 122 milyon TL oldu ve bütçede öngörülen 24 milyar 895 milyon TL ödeneğin yüzde 8,5’i bu ayda kullanıldı. 2016 yılı Aralık ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 oranında artarak 10 milyar 519 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 46 milyar 891 milyon TL ödeneğin yüzde 22,4’ü bu ayda kullanıldı. 2016 yılı Aralık ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,9 oranında artarak 23 milyar 838 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 217 milyar 674 milyon TL ödeneğin yüzde 11’i bu ayda kullanıldı.

2016 yılı Aralık ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 7 milyar 745 milyon TL transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 1 milyar 905 milyon TL oldu. 2016 yılı Aralık ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 800 milyon TL, mahalli idare payları ise 6 milyar 308 milyon TL olarak gerçekleşti. 2016 yılı Aralık ayında 18 milyar 433 milyon TL sermaye gideri, 3 milyar 309 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 2 milyar 618 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2016 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 oranında artarak 1 milyar 833 milyon TL oldu.

Bütçe gelirleri

2015 yılı Aralık ayında bütçe gelirleri 40 milyar 987 milyon TL iken 2016 yılının aynı ayında yüzde 11,9 oranında artarak 45 milyar 849 milyon TL olarak gerçekleşti. 2016 yılı Aralık ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 oranında artarak 39 milyar 563 milyon TL oldu. 2016 yılı Aralık ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 oranında artarak 4 milyar 2 milyon TL olarak gerçekleşti. 2016 yılı Aralık ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 2 milyar 99 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 185 milyon TL oldu.

Vergi türleri itibarıyla 2016 yılı Aralık ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 40,9, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 26,9, özel tüketim vergisi yüzde 15,5, damga vergisi yüzde 10,9, gelir vergisi yüzde 9,7, ithalden alınan katma değer vergisi yüzde 8,5 artarken, kurumlar vergisi yüzde 3,2, harçlar binde 7 azaldı ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 5,1 oranında arttı.

2016 yılı Ocak-Aralık dönemi

Merkezi yönetim bütçesi 2015 yılı Ocak-Aralık döneminde 23 milyar 525 milyon TL açık vermiş iken 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 29 milyar 258 milyon TL açık verdi. 2015 yılı Ocak-Aralık döneminde 29 milyar 479 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 20 milyar 989 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

2015 yılı Ocak-Aralık döneminde bütçe giderleri 506 milyar 305 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2016 yılının aynı döneminde yüzde 15,3 oranında artarak 583 milyar 689 milyon TL oldu. 2015 yılı Ocak-Aralık döneminde faiz hariç bütçe giderleri 453 milyar 301 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde yüzde 17,7 oranında artarak 533 milyar 443 milyon TL oldu. Diğer taraftan 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 oranında azalarak 50 milyar 247 milyon TL olarak gerçekleşti.

2015 yılı Ocak-Aralık döneminde 482 milyar 780 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2016 yılının aynı döneminde yüzde 14,8 oranında artarak 554 milyar 431 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 12,5 oranında artarak 458 milyar 658 milyon TL oldu.

Bütçe giderleri

2016 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 583 milyar 689 milyon TL olarak gerçekleşti. Personel giderleri, 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 oranında artarak 148 milyar 857 milyon TL oldu. 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 oranında artarak 24 milyar 696 milyon TL oldu. 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 oranında artarak 53 milyar 937 milyon TL olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Aralık döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 oranında artarak 224 milyar 872 milyon TL olarak gerçekleşti. 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,3 oranında artışla 106 milyar 786 milyon TL transfer yapıldı. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 18 milyar 990 milyon TL oldu.

2016 yılı Ocak-Aralık döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 11 milyar 489 milyon TL olarak gerçekleşti. Mahalli idare payları ise 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 oranında artarak 52 milyar 142 milyon TL oldu. 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 59 milyar 444 milyon TL sermaye gideri, 8 milyar 881 milyon TL sermaye

transferi yapıldı.

Borç verme giderleri 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 12 milyar 756 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 oranında

azalarak 50 milyar 247 milyon TL oldu.

Bütçe gelirleri

2015 yılı Ocak-Aralık döneminde bütçe gelirleri 482 milyar 780 milyon TL iken 2016 yılının aynı döneminde yüzde 14,8 oranında artarak 554 milyar 431 milyon TL olarak gerçekleşti. 2016 yılı Ocak-Aralık dönemi vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 oranında artarak 458 milyar 658 milyon TL oldu. 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,1 oranında artarak 75 milyar 6 milyon TL olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Aralık döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 16 milyar 844 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 3 milyar 923 milyon TL oldu.

Vergi türleri itibarıyla 2016 yılı Ocak-Aralık dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; kurumlar vergisi yüzde 28,7, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 20,7, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 16,3, özel tüketim vergisi yüzde 13,6, gelir vergisi yüzde 12,6, damga vergisi yüzde 11,4, harçlar yüzde 4,8, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 2,6 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 10,2 oranında arttı.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner161

banner193

banner202