banner216

Bu haber kez okundu.

Erkan: "Esnaf, Sosyal Dayanışmanın, Kardeşliğin Muhafızıdır"
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, Kocaeli’de düzenlenen Esnaf ve Sanatkârları Bilgilendirme Toplantısında konuştu.
Erkan; esnaf ve sanatkârların ekonominin temel aktörlerinden biri olduğunun aşikâr olduğunu belirterek "Mikro sermayeleriyle ve çoğunlukla bireysel emekleriyle iş üretmeye çalışan, ekonomiye katkı sağlayan esnaf ve sanatkârlarımızın ülkemize sağladıkları sayısız hizmet düşünüldüğünde elbette ki bizlerin görevi de onları hizmetlerimizin odağına almaktır." dedi.
Esnaf ve sanatkârları yalnızca ekonomik değer olarak görmediklerini anlatan Erkan, şöyle konuştu: "Bizim farkımız esnaf ve sanatkârlarımızın bir topluluktan, bir toplum oluşturma gücüne sahip olduğunu bilmemizdir. Esnaf ve sanatkârlarımız tarih boyunca köklü gelenekleri ile gençlere, topluma örnek olmuş; zor zamanlarda vatanın bölünmesinin, toplumun dağılmasının önüne geçmişlerdir.”
ESNAF SOSYAL DAYANIŞMANIN, YARDIMLAŞMANIN MUHAFIZIDIR
Esnafın, gerektiğinde toplum içinde edep ve ahlakın koruyucusu olduğunu ifade eden Necmettin Erkan; “Esnaf olmak, hak için, adalet için gerektiğinde Ahi Evran, Şeyh Edebali, Fatih Sultan Mehmet ve Çanakkale ruhu olmak demektir” diye konuştu.
Erkan, esnafın “Elindeki sermayesini alnının teriyle, bileğinin gücüyle birleştirmiş bir girişimcilik ruhunun adı" olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Esnafımız, toplumsal hayatımızın bir parçası, iktisadi ve sosyal yapımızın omurgasıdır. Mahalledeki bakkal amcamız, sanayideki kaynakçımız, sokak başındaki kuruyemişçimizdir. Apartmandaki komşumuz, semtimizdeki dostumuz, ya da en yakın akrabamızdır esnaf. Belki ağabeyimiz, belki de yıllardır hayatını bize adayan babalarımızdır. Öyle ki esnaf demek aslında ‘biz’ demektir."
Esnafın; Çanakkale’de Seyit Onbaşı, İstanbul’da Ulubatlı Hasan, Erzurum’da Nene Hatun, Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam, Kocaeli’nde Fatma Seher Hanım olduğunu anlatan Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Esnaf, vatan, millet ve din sevgisinin harmanlanması demektir. Esnaf ve sanatkârlarımız, birçok kişinin aklına geldiği gibi yalnızca erkeklerimiz değildir. Yeri geldiğinde kendi yemeyip bize yediren annelerimiz gibi, elinde avucunda yokken veresiye verip mahallelisini doyuran bakkalımızdır esnaf. Ahilik kültürünün bir kolu olan Bacıyan-ı Rum kadınlar kolunun, yetim, kimsesiz genç kızlarını himayesine alıp, onların eğitimlerinden ev bark sahibi olmalarına kadar her türlü konuda sorumluluk duymaları, savaş zamanlarında ordunun ihtiyacı olan elbise ve savaş malzemelerinin bakım onarımını yapmaları, kadın esnaf ve sanatkârlarımızın vatanına, toprağına, o toprak üstünde yaşayan geleceğin annelerine nasıl sahip çıktıklarının bir vesikasıdır.”
“İŞİNE, AŞINA, EŞİNE SAHİP OL”
Anadolu’nun eşsiz bir kültür mirasına sahip olduğunu ve bunun farkında olduklarını vurgulayan Erkan; sözlerine şöyle devam etti: “Anadolu kadın teşkilatının şu telkini tarihimizden bugünlere gelen ahilik kültürünü ve Türk toplumunun temelinin nasıl böylesine güçlü atıldığının ispatı niteliğindedir. ’İşine, aşına, eşine sahip ol.’ Bu söz ahi kadın teşkilatının ana ilkesidir. İşine sahip ol; yani bilge ve becerikli ol ki, evinin düzenini koruyabilesin. Tasarruf et, fazla savurgan olma ki, ocağın devamlı tütsün. Eşine sahip ol ki, evine bağlı kalsın.”
Bu telkinlerin günümüze kadar genişleyerek geldiğini ve toplumumuz için bir mihenk taşı olduğunu ifade eden Erkan; “Siz esnaf ve sanatkârlarımız evimize yani toprağımız, vatanımız Türkiye’ye sahip çıkacaksınız ki ocağımız devamlı tütsün. Eşinize, dostunuza sahip olacaksınız ki birlik ve beraberliğimiz bozulmasın” şeklinde konuştu.
TESKOMB ARACILIĞIYLA HALK BANKASINDAN SAĞLANAN DESTEK MİKTARI 17,8 MİLYAR TL
Genel Müdür Necmettin Erkan, esnaf ve sanatkârımıza sağlanan kredi ve destek sisteminin şimdiye dek görülmemiş boyuta ulaştığını hatırlattı. Bu miktarın 17,8 milyar TL seviyesinde olduğunu vurgulayan Erkan, yine esnaf ve sanatkârımıza Halkbank eliyle yüzde 100 destekli kredi sağlandığını, bu destek türünde şimdiye kadar 696 milyon TL’lik kredi verildiğini, sadece Halkbank aracılığıyla verilen destekle yetinilmeyip KOSGEB’den de esnaf ve sanatkârlarımıza destekler sağlandığını ifade etti. Erkan, 20 milyon TL tutarında kredi de KOSGEB eli ile esnaf ve sanatkârlarımıza kullandırıldığını belirtti.
Genel Müdür Erkan, son dönemde yeni bir müjde olan genç girişimci kredi desteğinden de bahsetmek istediğini belirterek şunları söyledi:
"KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB Girişimcilik Destek Programını bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlarımıza, KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Banka’ya sunmaları durumunda 100.000 TL’ye kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi kullandırılmaktadır. Şimdiye kadar bu destekten sadece 3 girişimci gencimiz yararlanmıştır. Bizim beklentimiz daha çok esnaf ve sanatkârımızın bu destekden faydalanmasıdır. Biz gençlerimizin girişimci olduğu, kendi işinin sahibi ve çocuklarına da kendi işlerini bırakabilecekleri bir yapı istiyoruz. Biz, esnaf ve sanatkârımızın yetenekleri ve ahlakları ile dünya devleri olan aile işletmeleri ile yarışabilecek yapı kurabileceklerine inanıyoruz.”
VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
Erkan, bu alanlarda yapılan çalışmaları şu şekilde sıraladı:
"1- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler için, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75 bin liraya kadar olan kısmı, kanunda belirlenen şartlarda gelir vergisinden istisna tutulmuştur.
2- Basit usule tabi vergi mükelleflerinin ticari kazançlarının yıllık 8.000 Türk lirasına kadar olan kısmı gelir vergisinden müstesna hale getirilmiştir.
3- Esnaf ve sanatkârları da kapsayan, çalışanlar için 2015’te yüzde 15’ten yüzde 10’a indirilen Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesintisi tamamen kaldırılmıştır. Hâlihazırda gerçek usulde vergilendirilen mükellef, hiç bir şekilde basit usulden yararlanamazken kabul edilen Kanunun ilgili maddelerine göre gerekli şartlara haiz olunması durumunda gerçek usulden basit usule geçiş imkânı getirilmiştir. Geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan mesleklerin vergiden muaf olarak destekleneceği bir sistem oluşturulmuştur. Esnaf muaflığı kapsamındaki meslek kolları için, vergiden muaf esnaf belgesi uygulaması getirilmiştir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen 4. Esnaf ve Sanatkârlar Şurasında alınan kararların tezahürünü alınan kararlarda görmekteyiz” diyen Erkan, 5 başlık altında vergi, sosyal güvenlik, yenilikçilik, mevzuat, kredi finansmanı ve teşvik ile mesleki eğitim konu başlıklarında yapılan düzenlemeler ile esnaf ve sanatkârımızın sorunlarının tamamını çözmek için gerekli adımların atıldığını, birçok başlıkta ise sonuca varıldığını vurguladı.
BAŞARI SİZLERİN EMEĞİNİN NETİCESİ
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da yaptığı konuşmada; “Ülkemizin son yıllarda dünya çapında yakaladığı ekonomik başarı; ülke çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan politikaların ve sizlerle bu doğrultudaki samimi işbirliğinin, sizlerin emeğinin neticesidir" dedi.
Esnafın önemini bildiklerini anlatan Karaosmanoğlu, şunları söyledi: "Sizin, ekonomimiz için nasıl büyük bir itici güç olduğunuzun farkındayız. Sizlerin de kendi gücünüzü bilmeniz ve motivasyonunuzu kaybetmemeniz için kısaca bilgi vermek istiyorum. Ülkemizde KOBİ’ler toplam işletmelerin yüzde 99,82’sidir. Toplam istihdamın yüzde 74,2’si KOBİ’lerimiz tarafından sağlanmaktadır. Bu ülkemiz için büyük bir hizmettir. KOBİ’ler tarafından sağlanan katma değer yüzde 52,8’dir. Bu oranın artırılması nihai hedefimizdir. Yatırımların yüzde 53,3’ü ve ihracatın yüzde 56,4’ü de yine KOBİ’lerimizce yapılmaktadır. Tüm bu hizmetleriniz için özellikle siz esnaf ve sanatkârlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü KOBİ dediğimizde biliyorum ki sizin aklınıza daha büyük işletmeler geliyor. Ancak rakamlar bunun aksini söylüyor. KOBİ’lerimizin yüzde 93,6’sı siz mikro ölçekli işletmelerimizden oluşmaktadır. Bu hizmet rakamlarında en büyük pay sahibi sizlersiniz.”
Kocaeli’nin ticari faaliyet rakamlarından bahseden Karaosmanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “213, 5 milyar TL ile net satışlarda en büyük dördüncü il olduğunu görmekteyiz. Rafine edilmiş petrol ürünleri, motorlu kara taşıtı imalatı ve ana metal sanayinde ilimizin ülke genelinde uzmanlaştığını, gerek Türkiye’nin gerek diğer ülkelerin talebini karşılayabildiğini görüyor bununla övünüyoruz.”
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner161

banner193

banner202