banner216

Bu haber kez okundu.

Bitlis Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borç yapılandırmaları
Bitlis Sosyal Güvenlik (SGK) Müdürü Sadullah Korkut, vatandaşlara ödeme kolaylıkları içeren borç yapılandırma fırsatı sunulduğunu söyledi.
Korkut, SGK’ya borcu bulunan ve ekonomik gelişmeler nedeniyle ödeme zorluğuna düşen vatandaşların ödeme kabiliyetini artırabilmek amacıyla zaman zaman ödeme kolaylıkları içeren borç yapılandırma fırsatlarının sağlandığını ifade etti. Korkut, “Bundan önce, 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10 Eylül 2014 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan kurum alacaklarının yapılandırılması hakkındaki 6552 sayılı kanunla bu ödeme kolaylığı sağlanmıştı. Bu kapsamdaki taksitler hala devam etmektedir. Bu defa, 6552 sayılı kanun kapsamında yapılandırmaya başvurmayanlar, yapılandırması bozulanlar ve yeni oluşan borçlar için 19 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6736 sayılı kanunla yeni bir fırsat verilmiştir” dedi.
“Yapılandırma hangi borçları kapsıyor?”
SGK Bitlis İl Müdürü Sadullah Korkut, yapılandırmanın kimlerini kapsadığını anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:
“2016 yılı Haziran ve önceki aylara ilişkin olup, 30 Haziran 2016 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primi, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı primi, idari para cezalarıdır. Kurumumuzca başka kurumlar adına tahsil edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 30 Haziran 2016 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borç asılları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı tutarlarını kapsamaktadır. Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 30 Haziran 2016 tarihine kadar geçen süre için yıllık Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.”
“Yapılandırmada ödeme ve taksit seçenekleri nelerdir?”
Yapılandırılmış borçların ilk taksit ödeme süresinde tamamen ödenmesi halinde borç aslının tamamının ile hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 50’sinin ödenmesi halinde diğer feri alacakların terkin edileceğini belirten Korkut, “Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar için peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 18 taksite kadar 36 ay ödeme imkânı getirilmiştir. Yapılandırılan borçlar peşin veya 6, 9, 12 veya 18 taksit halinde ödenebilecektir. Yapılandırmaya esas tutarlara, 6 eşit taksit için 1,045, 9 eşit taksit için 1,083, 12 eşit taksit için 1,105, 18 eşit taksit için 1,15 oranında vade farkı uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.
“İl özel idareleri, spor kulüpleri ve belediyelerin yapılandırmada ödeme ve taksit seçenekleri nelerdir?”
İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebileceğini belirten SGK Bitlis İl Müdürü Korkut, “Bu takdirde yapılandırmaya esas tutarlara, 24 taksit için 1,194, 30 taksit için 1,238, 36 taksit için 1,318 oranında vade farkı uygulanacaktır. Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami 144 eşit taksitte ödenebilecektir. Bu taksitler yüzde 40 oranı dikkate alınmaksızın genel bütçe paylarından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecektir. Ancak kesinti tutarı, genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların yüzde 50’sini geçemeyecek. Taksitler genel bütçe paylarını aştığı takdirde eksik kalan tutarlar belediyelerce takip eden ay sonuna kadar vade farkı alınmaksızın ödenecektir. 6 eşit taksit için 1,032, 9 eşit taksit için 1,053, 24 eşit taksit için 1,109, 36 eşit taksit için 1,19, 12 eşit taksit için 1,064, 18 eşit taksit için 1,086 oranında vade farkı uygulanacaktır” diye konuştu.
“İdari para cezaları ne oluyor?”
İdari para cezalarıyla ilgili de bilgiler veren Korkut, “İdari para cezası borç asıllarının yüzde 50’si ile buna ilişkin gecikme tutarları terkin edilecektir. 30 Haziran 2016 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup 19 Ağustos 2016 tarihinden önce kesinleştiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olan idari para cezası asıllarının yüzde 50’si ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde idari para cezası asıllarının kalan yüzde 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Ayrıca borçlarını yapılandıran işverenler, ‘borcu yoktur’ yazısı alabilecek, bu borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemlerine uğramayacak ve teşviklerden yararlanabileceklerdir” dedi.
“Yapılandırma ile genel sağlık sigortalılarına ne sağlamaktadır?”
Genel sağlık sigortalılardan gelir testi yaptırmamış olanlara 2 Ocak 2017 tarihine kadar gelir testine müracaat etme ve yeni belirlenecek gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primi ödeme imkânı sağlandığını ifade eden Sadullah Korkut, “Ayrıca genel sağlık sigortalıları, 31 Ocak 2017 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde 30 Haziran 2016 ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zamlarının silinerek borç aslını peşin veya 12 eşit taksitte ödeyebilecektir. Peşin ödeme veya taksitle ödemede ilk taksit 6 ay içinde ödenecektir. Yapılandırma kapsamına giren alacakların asıllarının kanunun yayım tarihinden önce ödenmiş olması şartıyla ve 30.06.2016 tarihi itibarıyla aslı ödenmiş kamu alacağın yüzde 40’ının ilk taksit ödeme süresi içinde ilk taksitin veya peşin ödeme tutarını ödenmesi halinde aslı ödenmiş feri alacağın yüzde 60’ının tahsilinden vazgeçilecektir. Aslı ödenmiş kamu borçlar içinde peşin ve taksitler halinde ödeme imkânı getirilmektedir. Ödeme hakkının kaybedilmiş olması halinde, borçlular ödedikleri tutar kadar bu madde hükmünden yararlandırılacaklardır. Borçlarını yapılandıran işverenler, borcu yoktur yazısı alabilecek, bu borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemlerine uğramayacak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek ve teşviklerden yararlanabileceklerdir. Kanun kapsamından çıkmış iş yerlerine ait 31.12.2014 tarihi veya öncesine ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik primi ve idari para cezalarının asılları toplamı 50 Türk Lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferileri ve aslı ödenmiş feri alacaklardan 100 Türk Lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilmiştir. 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş borçlar ile 6552 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmış borçların kalan taksit tutarı talep halinde yapılandırılabilecektir. Ödenmiş taksitler taksitlendirme usullerine göre mahsup edilecektir. Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) sigortalıları borçlarını yapılandırdığı tarihten sonraki cari aylardan 60 günden fazla prim borçlarının bulunmaması, yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri ve yapılandırmanın ihlal edilmemesi kaydıyla kendileri ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanacaklardır” dedi.
Yapılandırma hakkının kaybedilmesi
Korkut, vatandaşların yapılandırma haklarının kaybedilmesi konusunda da bilgiler vererek şunları söyledi:
“Taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödenmemesi, taksitlendirme süresi içerisinde tahakkuk edecek cari ay prim borçlarının, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde de taksitlendirme hakkı kaybedilecektir. Taksit tutarının yüzde 10’u aşılmamak kaydıyla 5 liraya kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır. E-sigorta, sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine veya posta yoluyla yapılabilecektir. Yapılandırılan borçlar, taksit tutarları ve ödeme vadeleri prim ödeme yükümlülerince internet üzerinden görüntülenebilecektir. Ayrıca şu bilgiyi de vermek istiyorum. Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılarımızdan emeklilik şartlarını tamamlamış olup borç nedeniyle emekli olamayanların uygun şartlarda kredi alarak borçlarını ödeme imkânlarını sağlamak için kurumumuz bir bankayla anlaşma yapacak olup bu çalışma tamamlandığında detaylı bilgi kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Sağlanan bu güzel imkânlarından tüm prim borçlularımızın yararlanmasını, kendilerine uzatılan bu ele olumlu bir şekilde yaklaşmalarını tavsiye ediyor, sosyal güvenlikli günler diliyoruz.”
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner161

banner193

banner202